lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Projekty badawcze

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

Tytuł projektuKierownik projektuKonkursDaty trwania projektu
Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowychprof. dr hab. Krzysztof PomorskiSHENG 12019 - 2022
Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzację neoksantynydr Monika ZubikMINIATURA 22019 - 2020
Nowa metoda syntezy germanenudr Marek KopciuszyńskiMINIATURA 22019 - 2020
Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopoweprof. dr hab. Tadeusz DomańskiOPUS 152019 - 2022
Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Audr hab. Mariusz KrawiecOPUS 152019 - 2022
Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączachprof. dr hab. Tadeusz DomańskiOPUS 142018 - 2021
Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikachmgr inż Szczepan GłodzikPRELUDIUM 142018 - 2020
Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmiemgr inż. Dariusz WójcikPRELUDIUM 142018 - 2020
Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońcaprof. dr hab. Krzysztof MurawskiOPUS 132018 - 2021
Xanthophylls in the Retina of the Eyeprof. dr hab. Wiesław GruszeckiTEAM2017 - 2020
Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowychdr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw.OPUS 122017 - 2020
Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślinprof. dr hab. Wiesław GruszeckiMAESTRO2017 - 2020
Nowe podejście do teoretycznego wyznaczenia stabilności egzotycznych jąder atomowych z oszacowaniem niepewności modelowychprof. dr hab. Jerzy DudekOPUS 112017 - 2020
Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na siliceniedr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw.OPUS 112017 - 2020
Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny Bprof. dr hab. Wiesław GruszeckiOPUS 192016 - 2019
Radionuclide beta spectra metrology (MetroBeta)prof. dr hab. Jerzy DudekEMPIR2016 - 2019


archiwum