lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Granty UE

Granty UE

Zakończone projekty:

 1. "Molecular Spectroscopy for BioMedical Study", Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013
  VII 2011 - VI 2015, 3,2 mln.
 2. Studia zamawiane na UMCS - nowy kierunek fizyka techniczna"
  VIII 2011 – V 2015, 2,6 mln zł
 3. „Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy"
  II 2010 – I 2013, 6. mln zł
 4. „Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf”
  IX 2009 – VIII 2012, 12 mln zł
 5. „Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS”
  II 2009 – XII 2010, 2 mln zł