lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Studia magisterskie

Studia magisterskie


Oferujemy studia magisterskie na kierunkach fizyka oraz fizyka techniczna.


FIZYKA

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe.

W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 6 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Istnieje możliwość wyboru wykładów z takich dziedzin jak: biofizyka, fizyka medyczna, zastosowanie metod jądrowych, fizyka materiałowa, astrofizyka, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, fizyka matematyczna itd. Z podobnej tematyki można wykonywać badania w ramach pracy magisterskiej.

Specjalności:

    - Współczesna fizyka stosowana

    - Fizyka teoretyczna

Program studiów

SyllabusFIZYKA TECHNICZNA

Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna trwają 3 semestry i umożliwią kontynuowanie nauki studentom I stopnia z kierunków fizyki technicznej i fizyki prowadzonych na Naszym Uniwersytecie oraz kierunków pokrewnych (również prowadzonych na innych uczelniach).

Program studiów znacząco rozszerza kompetencje studenta zarówno w sferze wiedzy jaki i umiejętności oraz przystosowań społecznych względem studiów I stopnia. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapoznać się z zaawansowaną wiedzą oraz narzędziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we współczesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w różnych dziedzinach techniki, technologii, medycyny i in.. Program studiów II stopnia umożliwia studentom pogłębienie wiedzy w zakresie klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa). Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych także szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z określonej specjalności.

Zdobyta wiedza i umiejętności spowodują, że absolwent tych studiów będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach i przemyśle, jak również w przedsiębiorstwach rozwijających technologie i pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Ponadto obowiązujące studentów praktyki to sposobność do nawiązaniem pierwszych kontaktów z pracodawcami, poznania branży, w której działa dana jednostka, czy nabycie doświadczeń interpersonalnych. Odbycie praktyk, dodatkowo może również zaowocować dalszą współpracą z pracodawcą.

Po odbyciu kształcenia absolwent otrzymuje dyplom magistra fizyki technicznej. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna może również podjąć studia III stopnia.

Program studiów

Efekty kształcenia