lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Zaproszenie na studia

Zaproszenie na studia

Szanowni Kandydaci

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzimy studia na wszystkich stopniach kształcenia:

     Na studiach licencjackich, iżynierskich i magisterskich proponujemy atrakcyjne specjalności, które pozwolą przygotować się do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy ale również zdobyć wykształcenie ogólne w zakresie fizyki, fizyki technicznej i chemii. Osobom, które chciałyby rozwijać się naukowo umożliwi ono podjęcie studiów doktoranckich.


     Zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi: w tym 25 z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego i 15 doktora fizyki. Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Fizyki posiadają akredytację Państwowej komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W czasie studiów proponujemy atrakcyjne staże i praktyki krajowe i oraz zagraniczne.


     Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące specjalności, programów zajęć i treści programowych realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów znajdziecie Państwo na tej stronie.


     Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie, obiecujemy miłą atmosferę, indywidualną pracę ze studentem i solidne wykształcenie.