lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Archiwum (dawne kierunki)

Archiwum (dawne kierunki)

- studia I stopnia na kierunku fizyka na specjalnościach:

  astrofizyka
  bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  biofizyka molekularna i medyczna
  fizyka doświadczalna i stosowana
  fizyka informatyczna
  fizyka środowiska
  fizyka teoretyczna
  nanotechnologia


- jednolite studia magisterskie na specjalnościach:

  biofizyka
  fizyka doświadczalna
  fizyka komputerowa
  fizyka stosowana
  fizyka teoretyczna


- studia nauczycielskie na kierunku: fizyka, specjalność: fizyka z matematyką

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do nauczania dwóch przedmiotów fizyki i matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Może ubiegać się o przyjęcie na nauczycielskie studia magisterskie II stopnia na kierunek fizyka w UMCS lub na studia II stopnia o specjalności fizyka z matematyką, uzyskując uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela również w szkołach ponadgimnazjalnych.