lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia

Studia

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są studia dzienne na kierunku fizyka, fizyka techniczna oraz inżynieria nowoczesnych materiałów na kilku specjalnościach. W tym obszarze naszej strony domowej dostępne są podstawowe informacje dotyczące toku studiów: regulaminu, programu oraz planu zajęć.