Pracownicy Katedry Fizyki Materiałowej UMCS współtwórcami dwóch wynalazków objętych patentem

Dn. 15.11.2021 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał ogłoszenie o udzieleniu dwóch patentów o numerach 239215 i 239216. Przedmiotem wynalazków są odpowiednio:

  1. Urządzenie i sposób do określania niejednorodności umocnienia warstwy wierzchniej zwłaszcza elementów maszyn,
  2. Urządzenie i sposób sklejania koperty źródła pozytonów do badania warstwy wierzchniej, zwłaszcza elementów maszyn.

Twórcami obu wynalazków są dr inż. Agnieszka Skoczylas i prof. dr hab. inż. Kazimierz Zaleski z Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej a także dr hab. Radosław Zaleski prof. UMCS i dr Marek Gorgol z Katedry Fizyki Materiałowej Instytutu Fizyki UMCS.