Dr hab. Bożena Jasińska współautorką międzynarodowego patentu

Urząd patentowy USA 5.10.2021 przyznał patent  nr US 11,137,505 B2 na:

METHOD FOR MEDICAL IMAGING IN TOF - PET TOMOGRAPHY.

Współautorami wynalazku są prof. Paweł Moskal z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Bożena Jasińska z Katedry Fizyki Materiałowej UMCS.