Fizyka jest OK!

Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość naukową, inspirować ją do rozszerzania horyzontów wiedzy oraz wyjaśnić jej zjawiska fizyczne występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w kolejnej edycji naszej akcji:

„Fizyka jest OK!”.

W ramach tej akcji w Instytucie Fizyki odbywają się wykłady popularyzujące fizykę, a także udostępniona zostaje zorganizowanym grupom uczniów tzw. I pracownia fizyczna, gdzie uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić proste eksperymenty oraz wyznaczyć różne wielkości fizyczne. Mamy nadzieję, że zarówno wykłady jak i zajęcia w laboratorium przyczynia się do poszerzenia i rozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród uczniów, jak również będą dopełnieniem zajęć odbywających się w szkołach. Udział w proponowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UMCS powinien również ułatwić pracę dydaktyczną nauczycielom fizyki w szkołach średnich.

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2016