Konkurs "Rok przed maturą"

Od roku 2006 Instytut Fizyki UMCS, wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizuje konkurs z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu lubelskiego. Wśród celów konkursu jest rozwijanie zainteresowań fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki.

I etap konkursu (eliminacje) odbywa się w szkołach, II etap (finał) jest przeprowadzany w Instytucie Fizyki. W dniu finału, w czasie przewidzianym na sprawdzanie rozwiązań konkursowych zadań, uczniowie odwiedzają laboratoria naukowe Instytutu Fizyki oraz mają okazję wysłuchać wystąpienia popularyzującego wybrany temat.

Każdorazowo w finale wyłanianych jest kilkunastu laureatów, którzy otrzymują jako nagrody zestawy książek z fizyki. Nauczyciele laureatów otrzymują nagrody w postaci elementów do doświad¬czeń fizycznych.

W ostatniej, już dziesiątej, edycji konkursu wzięło udział w szkołach ponad dziewięćset uczennic i uczniów. W finale, który został rozegrany 9 czerwca 2015 r., współzawodniczyło 87 uczniów z 36 szkół.

Szczegółowe dane na temat uczestnictwa w konkursie oraz listy laureatów są umieszczone na stronie Oddziału Lubelskiego PTF.

 

Regulamin X edycji