Fizyka na szóstkę

Poniższa informacja została przygotowana na start ostatniej zrealizowanej edycji zajęć w styczniu 2012 roku. W okresie do kwietnia 2013 roku przeprowadzono 21 spotkań, a ich przebieg był rejestrowany. W bieżącym roku akademickim nie planuje się przeprowadzenia nowej edycji tych zajęć, ale nauczyciel fizyki zainteresowany uzyskaniem wsparcia w pracy z uczniem może otrzymać zapis na nośniku cyfrowym tego, co wtedy było prezentowane.

Od stycznia 2012 roku w Instytucie Fizyki UMCS po raz piąty odbywają się zajęcia „Fizyka na szóstkę” dla młodzieży ze szkół średnich (ponadgimnazjalnych). Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zainteresowanych fizyką, którzy już sporo wiedzą i chcieliby pogłębić znajomość tej dziedziny wiedzy.

W nawiązaniu do zagadnień znanych ze szkoły (i wymaganych na maturze z tego przedmiotu) będą omawiane różne ciekawe aspekty fizyki. Podstawą zajęć będzie analiza i rozwiązywanie problemów z Olimpiad Fizycznych. Zadania olimpijskie nie są łatwe, ale na ogół są ciekawe i bardzo pouczające. W programie zostaną również uwzględnione pojedyncze doświadczenia ilustrujące wybrane problemy.

Zajęcia mają pomóc uczniom przygotowującym się do udziału w Olimpiadzie Fizycznej, ale nie jest wymagany żaden akces do startu w tym współzawodnictwie.

Zajęcia będą się odbywać w wybrane soboty w godzinach 10.30–13.00 w sali F II (I piętro starego budynku obok gablotek z doświadczeniami), o ile jakieś ważne względy (np. marcowe wykłady „Spotkania z fizyką”) nie spowodują rozpoczęcia o późniejszej godzinie. Każde spotkanie obejmuje 3 jednostki lekcyjne z dwoma kilkuminutowymi przerwami. Planowanych jest 20 spotkań w trzech rundach:

 • od stycznia do połowy maja 2012 r. (8 spotkań);
 • od końca września do początku grudnia 2012 (5 spotkań);
 • od stycznia do połowy maja 2013 (7 spotkań).

Pierwsze zajęcia zostaną przeprowadzone 14 i 21 stycznia 2012 r. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie podawane na początku tego opisu.

W trakcie zajęć są kolejno omawiane następujące tematy (w nawiasach podano liczbę jednostek lekcyjnych przewidzianych na każdy temat):

 1. „Ruch w każdej postaci” (5)
 2. „Prawa ruchu, czyli zasady dynamiki Newtona” (6)
 3. „Zasady zachowania w mechanice” (3)
 4. „Wokół praw Keplera – ruch w centralnym polu grawitacyjnym” (5)
 5. „Układy drgające (choćby w przybliżeniu) harmonicznie” (5)
 6. „O obrotach ciał przeróżnych” (7)
 7. „Termodynamika gazu doskonałego” (5)
 8. „Pole elektryczne ze szczególnym uwzględnieniem prawa Gaussa” (5)
 9. „O obwodach z prądem, sieciach elementów oraz o indukcji elektromagnetycznej” (4)
 10. „Konsekwencje praw odbicia i załamania światła z odrobiną optyki falowej” (7)
 11. „Świat relatywistyczny” (4)
 12. „Fizyka minionego wieku” (4)

 

Wszystkie spotkania teoretyczne („zadaniowe”) przygotowuje i prowadzi dr Waldemar Berej. Do tej części zajęć nie są wymagane zapisy ani wcześniejsze zgłoszenia. Do uczestników, którzy podadzą swoje adresy e-mailowe, będą regularnie rozsyłane pliki z zestawami zadań oraz różne informacje uzupełniające.

Planowane są również zajęcia doświadczalne, przy czym tutaj liczba miejsc będzie ograniczona i w przypadku dużej liczby zainteresowanych pierwszeństwo będą mieć uczestnicy spotkań teoretycznych. Zajęcia doświadczalne poprowadzi dr Tomasz Pieńkos. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane w odrębnym trybie.

Informacje o zajęciach zostały rozesłane droga elektroniczną do nauczycieli fizyki w szkołach Lublina i regionu lubelskiego i tą drogą przekazane do uczniów. Zapytania dotyczące zajęć proszę wysyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pragniemy podkreślić, że choć zajęcia są przygotowane z myślą o uczniach, to ich nauczyciele są bardzo mile widzianymi uczestnikami!

 

Zajęcia „Fizyka na szóstkę” są wspierane finansowo przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.