lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Wystawa LHC


ZAPROSZENIEW dniach 9-17 maja 2009 r. organizowana jest w Bibliotece Głównej (Muzeum UMCS) wystawa poświęcona Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów (LHC) z CERN. O eksperymentach prezentowanych na wystawie  będą opowiadali pracownicy Instytutu Fizyki UMCS oraz doktoranci i studenci kierunków fizyka i chemia.

Wszystkie osoby (mieszkańców Lublina i regionu) zainteresowane współczesnymi badaniami w dziedzinie fizyki, szczególnie fizyki cząstek elementarnych oraz ich zastosowaniem m.in. do badań kosmologicznych zapraszamy do zwiedzania wystawy.


                                                       Zastępca dyrektora Instytutu Fizyki

                                                        Bożena Jasińska