lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Dydaktyczne projekty unijneWydział Mat-Fiz-Inf w konkursach POKL otrzymał dwa wielomilionowe granty z funduszy Unii Europejskiej na realizację nowych form dydaktycznych:

1. Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf
2. Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy.

W ramach pierwszego grantu w IF uruchomione zostaną studia II stopnia (magisterskie) oferujące dwie specjalności: fizyka teoretyczna i współczesa fizyka stosowana. Do tych studiów będzie opracowanych 20 nowych wykładów specjalistycznych pomocnych w przystosowaniu się do poszukiwanych na rynku pracy specjalności.

W ramach drugiego grantu realizujemy kompleksowy program zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki, adresowany do studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia.

Aby nasi absolwenci sprostali wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy, organizujemy szkolenia oraz spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Najlepszym studentom i absolwentom oferujemy atrakcyjne, dobrze płatne staże w wiodących ośrodkach oraz instytucjach krajowych i zagranicznych.