lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Wyniki ewaluacji wśród studentów


W Ramach projektu POKL 4.1.1 "Programowa i strukturalna reforma..." został sporządzony raport ewaluacyjny przeprowadzony na studiach II stopnia na kierunku fizyka dotyczący motywacji wyboru kierunku studiów.

wyniki ewaluacji wśród studentów