lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Drzwi otwarte


    W ramach „Otwartych drzwi UMCS” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przewiduje następujące formy promocji:

19.03.2010 r. (piątek)

Przez cały czas trwania „Otwartych drzwi UMCS” zapraszamy na:

- mini eksperymenty fizyczne (stoisko Wydziału w budynku Rektoratu),
- prezentację multimedialną o Wydziale (stoisko Wydziału w budynku Rektoratu),
- zwiedzanie pracowni i laboratoriów (budynek Instytutu Fizyki),
- pokazy z fizyki (hall na parterze budynku Instytutu Fizyki),
- zwiedzanie „Muzeum fizyki” (I piętro Instytutu Fizyki) – mgr Roman Kazański,

10:30 – 11:00 wykład dr A. Daniluka – „Architektura oprogramowania sterowana modelem” (Aula Fizyki),

11:15 – 12:00 Informacja o studiach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – spotkanie władz Wydziału z kandydatami (Aula Fizyki),

W spotkaniu udział wezmą:
- prof. dr hab. Z. Rychlik – Dziekan Wydziału,
- prof. dr hab. S. Krawczyk – Prodziekan Wydziału,
- prof. dr hab. Z. Łojewski – Prodziekan Wydziału,
- prof. dr hab. T. Kuczumow, dr. P. Stpiczyński – Dyrekcja Instytutu Matematyki,
- prof. dr hab. Z. Korczak, dr hab. B. Jasińska – Dyrekcja Instytutu Fizyki,
- prof. dr hab. P. Mikołajczak, dr M. Smolira – Dyrekcja Instytutu Informatyki.

12:15 – 12:45 wykład dr J. Mycki – „Indukcja matematyczna wśród piratów” (Aula Fizyki),

13:00 – 13:30 wykład dr P. Kowalskiego – „Matematyka z komputerem” (Aula Fizyki).

20.03.2010 r. (sobota)

Spotkania z fizyką

10:15 – 11:15 wykład prof. dr hab. K. Wysokińskiego – „Nadprzewodnictwo - kwantowe zjawisko w makroskali” (Aula Fizyki).SERDECZNIE ZAPRASZAMY