lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutowe

Konwersatorium Instytutu Fizyki UMCS

1.03.2007 r., godz.11.15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Mgr Agnieszka Donabidowicz
(Studium Doktoranckie Instytutu Fizyki UMCS)


"Wpływ korelacji na zjawiska transportu w układach nanoskopowych"

plakat (PDF)