lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Wyniki konkursu - 'kierunki zamawiane'

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach PO KL - "kierunki zamawiane"

Szczegóły można znaleźć tu: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/artykul/kierunki-zamawiane-wyniki-konkursu/

Wyniki konkursu: lista rankingowa (pdf)