lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Grant z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

MSBMS-logo


     Uprzejmie informujemy, że Prof. Wiesław I. Gruszecki wraz z Dr. Wojciechem Grudzińskim oraz Dr. Rafałem Luchowskim, z Zakładu Biofizyki w Instytucie Fizyki UMCS, uzyskali grant z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM, w wysokości 3 271 500 PLN, na finansowanie projektu pt. „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”.

     W ramach projektu zaplanowany został, między innymi, zakup nowej aparatury badawczej oraz, przede wszystkim, przeznaczone zostały środki finansowe na stypendia dla licznej grupy młodych badaczy: 3 post-doków, 6 doktorantów oraz 12 studentów (plakat informacyjny).

     Więcej informacji można znaleźć na stronie: msbms.umcs.plFNP-logo