lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutowe

Konwersatorium Instytutu Fizyki UMCS

22.03.2007 r., godz.11.15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Prof. Mirosław Kozłowski
(Wydział Fizyki, UW)
Mgr Magdalena Pelc


"Historia równania Schrödingera"

materiały (PDF)