lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Prof. Karol I. Wysokiński
członkiem Rady Fundacji Nauki Polskiej


Z przyjemnością pragnę poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała

Pana
prof. dr hab. Karola Izydora Wysokińskiego

na członka Rady Fundacji Nauki Polskiej. Kandydatów na członków nowej Rady wskazuje ministrowi Rada ustępująca.

Gratuluję Profesorowi K.I. Wysokińskiemu tej nominacji oraz życzę  sukcesów podczas pracy w tym prestiżowym gremium.

 Zbigniew Korczak
Dyrektor Instytutu Fizyki

2012_KIW_FNP.jpg

Rok 2012 - Powołanie Rady Fundacji na kadencję 2012-2016

30.05.2012

W piątek, 25 maja br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Fundacji kadencji 2008-2012. Rada Fundacji to organ sprawujący nadzór nad jej działalnością. Zgodnie ze Statutem FNP, w skład Rady wchodzi od 5 do 7 uczonych powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki (obecnie jest to Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kandydatów na członków nowej Rady wskazuje ministrowi Rada ustępująca. Każdy członek Rady może zasiadać w niej przez maksymalnie dwie kadencje.

Zorganizowane w siedzibie FNP ostatnie posiedzenie Rady Fundacji kadencji 2008-2012 zaszczyciła swoją obecnością prof. Barbara Kudrycka. Pani Minister wręczyła podziękowania za pracę na rzecz nauki ustępującym członkom Rady, podkreślając w szczególności zasługi odchodzących członków:

- prof. Tomasza Jasińskiego - członka Rady FNP w latach 2004-2008 i jej wiceprzewodniczącego w latach 2008-2012;
- prof. Andrzeja Członkowskiego członka Rady FNP w latach 2004-2012, a w latach 2008-2012 - jej przewodniczącego oraz
- prof. Macieja W. Grabskiego, który pełnił funkcję członka Rady FNP w latach 2004-2012, a wcześniej przez wiele lat (1992-2005) kierował Fundacją jako jej prezes.

Pani Minister wręczyła również powołania członkom Rady na kadencję 2012-2016. Rada w nowym składzie rozpocznie pracę 1 września 2012 r.

Skład Rady Fundacji kadencji 2012-2016:

nowi członkowie wskazani przez ustępującą Radę:

- prof. Leon Gradoń z Politechniki Warszawskiej
- prof. Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego
- prof. Karol Wysokiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dotychczasowi członkowie Rady FNP pozostający w niej na kadencję 2012 - 2016:

- prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej
- prof. Henryk Koroniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. Andrzej Jerzmanowski z Uniwersytetu Warszawskiego
- prof. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu