lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów


W dniach 13-14 czerwca 2012 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbędzie się 40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów. PSPA jest konferencją o 46-letniej tradycji, odbywającą się cyklicznie jako konferencja krajowa i międzynarodowa. Organizatorami konferencji są Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Metod Jądrowych Instytutu Fizyki UMCS.

Konferencja gromadzi naukowców zainteresowanych badaniami związanymi z anihilacją pozytonów oraz pozytu i pozwala na wymianę informacji o nowych wynikach oraz metodach eksperymentalnych i teoretycznych w tej dziedzinie. Fizycy, chemicy, geolodzy i technicy wykorzystujący zjawisko anihilacji prezentują tutaj swoje najnowsze prace.

Program naukowy konferencji tematycznie zawiera m.in. fundamentalne aspekty fizyki i chemii pozytu i pozytonów; badania struktury elektronowej, struktury krystalicznej; przejścia fazowe i defekty w metalach, związkach organicznych, polimerach, szkłach, krzemionkach i in.; wpływ parametrów zewnętrznych takich jak temperatura i ciśnienie; szczegóły technik eksperymentalnych i analizy danych.

Miejscem konferencji po raz 3 jest Kazimierz Dolny nad Wisłą – malownicze miasteczko o 9 wiecznej tradycji, skupiające w czasach współczesnych artystów i myślicieli, stwarzające idealną atmosferę do pracy i odpoczynku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.pspa12.umcs.pl

Plakat