lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

IX Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej


Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM 2012, które odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2012 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tematyka konferencji koncentruje się wokół znanej już ud ponad pół wieku metody badawczej jaką jest spektroskopia Efektu Mössbauera. Seminaria OSSM organizowane są cyklicznie od 16 lat przez największe „ośrodki mössbauerowskie” w Polsce. W tym roku organizatorami są Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Zakład Metod Jądrowych Instytutu Fizyki UMCS oraz Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej. Cykliczne spotkania „polskich mössbauerowców” stanowią forum wymiany doświadczeń naukowych, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i są dobrym miejscem na pierwsze prezentacje wyników badawczych młodych adeptów nauki.

Więcej informacji: www.ossm2012.pollub.pl