lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

VII edycja konkursu z fizyki
"Rok przed maturą"


We wtorek 12 czerwca 2012 roku w Instytucie Fizyki UMCS odbędzie się finał konkursu z fizyki "Rok przed maturą". Do rywalizacji przystąpi 122 uczennic i uczniów z 50 szkół średnich (ponadgimnazjalnych) całego województwa lubelskiego. Zostali oni zakwalifikowani do finału na podstawie wyników etapu szkolnego, w którym uczestniczyło ponad tysiąc uczniów, głównie z klas drugich liceów ogólnokształcących.

Podobnie, jak w przypadku konkursu chemicznego pod taka samą nazwą, zawody konkursowe rozgrywane są po raz siódmy. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań fizyką, zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminu maturalnego z fizyki i astro-nomii oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania arkuszy egzaminacyjnych zgodnie z założonymi kryteriami.

Organizatorami konkursu są: Instytut Fizyki UMCS, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Najlepsi uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymają nagrody ufundowane przez OL PTF i Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

W czasie przewidzianym na sprawdzanie prac konkursowych, uczniowie będą mogli zwiedzić laboratoria naukowe Instytutu Fizyki oraz wysłuchać wystąpienia profesora Marka Rogatko pod tytułem "Potwory w kosmosie".