lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutowe

Konwersatorium Instytutu Fizyki UMCS

19.04.2007 r., godz.11.15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński
(Instytut Fizyki UMCS)"Ekologiczne aspekty energetyki jądrowej"

(plakat -(pdf)