lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

REKRUTACJA do projektu TEAM

Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt.

„Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”, finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM.

Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzimy nabór pracowników naukowych w następujących kategoriach:

  • magistranci.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: msbms.umcs.pl


Prof. Wiesław I. Gruszecki

info@msbms.umcs.pl


2012_MSBMS_PhD.jpg