lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Artykuł naukowców UMCS w "The Plant Cell"

Prof. Wiesław I. Gruszecki z Zakładu Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS wraz z zespołem pracującym w ramach programu TEAM, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, opublikował w czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma "The Plant Cell" wyniki najnowszych badań dotyczących struktury aparatu fotosyntetycznego roślin oraz regulacji fotosyntezy na poziomie molekularnym.

The Plant Cell, Vol. 25: 1–16, June 2013 (doi:10.1105/tpc.113.113076)Przeczytaj artykuł