lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

REKRUTACJA do projektu TEAM ''Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies''


Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt.

"Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies", finansowanym przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM.

Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzimy nabór (do 23 maja 2014 r.) pracowników naukowych w następujących kategoriach:

- doktoranci.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: msbms.umcs.pl/index.php?id=132

Prof. Wiesław I. Gruszecki

info@msbms.umcs.plMSBMS logo