lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

"Fizyka jest OK!" - akcja popularyzująca fizykę skierowana do szkół średnich

Szanowni Państwo,

Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość świata oraz wyjaśnić jej zjawiska fizyczne występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w naszej akcji:

„Fizyka jest OK!”.

W ramach tej akcji w Instytucie Fizyki odbędzie się kilka wykładów popularyzujących fizykę, a także będzie udostępniona tzw. I pracownia fizyczna, gdzie uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić proste eksperymenty oraz wyznaczyć różne wielkości fizyczne. Mamy nadzieję, że zarówno wykłady jak i zajęcia w laboratorium przyczynia się do poszerzenia i rozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród uczniów, jak również będą dopełnieniem zajęć odbywających się w szkołach. Udział w proponowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UMCS powinien również ułatwić pracę dydaktyczną nauczycielom fizyki w szkołach średnich. Prosimy o rozpropagowanie idei tej akcji wraz z tematami wykładów i zajęć laboratoryjnych wśród swoich nauczycieli oraz uczniów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Proponowany harmonogram wykładów:

Wykłady, będą odbędą się cyklicznie w piątki o godzinie 17.00 w Auli Instytutu Fizyki UMCS (I piętro „średnia fizyka” – budynek Instytutu Fizyki od strony ul. Radziszewskiego).

 1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) warstwa po warstwie. – dr W. Berej, M. Budziński (27.II.2015).
 2. Białe diody LED. – Prof. dr hab. M. Załużny – (6.III.2015).
 3. Świat w nanoskali - skaningowa mikroskopia tunelowa. – dr hab. M. Krawiec – (13.III.2015).
 4. Astrofizyka gromad kulistych. – Prof. dr hab. S. Hałas, dr T. Pieńkos – (20.III.2015)

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne do końca akademickiego semestru zimowego (25.01.2013). Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/ telefony przy nazwisku prowadzącego pracownię).


Tematyka zajęć na pracowni:

 1. Mechanika i termodynamika – dr Anna Smolira (tel. 81 5376130, e-mail: Anna.Smolira@poczta.umcs.lublin.pl).
  1. Kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania - przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, pomiary: przyspieszenia ziemskiego, okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania.
  2. Badanie własności powietrza i cieczy - pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego.

 2. Optyka i fizyka współczesna – dr Artur Markowski (tel. 81 5375032, e-mail: Artur.Markowski@umcs.lublin.pl).
  1. Optyka geometryczna i falowa.
  2. Współczesne aspekty fizyki: widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd.

 3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. 81 5376178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl).
  1. Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar rozkładu natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego).
  2. Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy, zjawisko termoelektryczne).


Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Andrzej Pelc
Z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki