lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie - nabór doktorantów


Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt.

„Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 10”.

Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzimy nabór doktorantów realizujących swoje badania w ramach projektu.

Prof. Wiesław I. Gruszecki


Informacje dodatkowe

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (wraz z wykazem ocen lub kopią indeksu);
  • co najmniej jedna opinia pracownika naukowego (wraz z danymi kontaktowymi);
  • życiorys.

Terminy:

  • składanie dokumentów do godziny 16:00, 27 czerwca 2016r. (pokój 213, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki, UMCS, budynek B);
  • informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną do 4 lipca 2016r.;
  • rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 7 lipca 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie statusu słuchacza studium doktoranckiego przed podpisaniem umowy.

W ramach projektu przewidziane jest stypendium w wysokości 3000 zł przez, maksymalnie 33 miesiące.