lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Fizyka na szóstkę

Uprzejmie informujemy, że od września 2007 roku do lutego 2008 roku w Instytucie Fizyki UMCS będą prowadzone zajęcia z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są przeznaczone dla osób zainteresowanych fizyką, które już sporo wiedzą, ale chciałyby pogłębić znajomość tej nauki.

W nawiązaniu do zagadnień znanych ze szkoły i wymaganych na maturze z tego przedmiotu będą omawiane różne ciekawe aspekty fizyki. Podstawą zajęć będzie analiza i rozwiązywanie problemów z Olimpiad Fizycznych, a także wybranych zadań egzaminacyjnych i maturalnych. W programie zostaną również uwzględnione pojedyncze doświadczenia ilustrujące niektóre problemy.

Zajęcia będą się odbywać w soboty, co 2 tygodnie, w godzinach 10.30-13.00 w sali F II (w budynku "Starej Fizyki", na I piętrze, obok gablotek). Pierwsze zajęcia odbyły się 22 września 2007 roku.

Wszystkie spotkania poprowadzi dr Waldemar Berej.

Pragniemy podkreślić, że choć zajęcia są przygotowane z myślą o uczniach, to ich nauczyciele są bardzo mile widziani!

Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja Instytutu Fizyki

więcej informacji