lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Słońce na Festiwalu Nauki

        W dniu 27 września 2007 w ramach Festiwalu Nauki będzie można zobaczyć powierzchnię Słońca przez teleskop, który jest nowym nabytkiem Obserwatorium Astronomicznego IF UMCS. Jest to teleskop Solarmax 40 BF10 firmy Coronado. Zapraszamy na obserwacje (oczywiście tylko w przypadku słonecznej pogody) w godz. od 10:00 do 14:00 na placu Marii Curie-Skłodowskiej przy pomniku, które poprowadzi Prof. dr hab. L. Gładyszewski we współpracy z Z. Rzepką i mgr. M. L. Paradowskim.
        Teleskop ten jest przeznaczony do obserwacji protuberancji na skraju tarczy słonecznej a także różnych utworów na powierzchni Słońca (protuberancje, plamy, pochodnie, granulacja powierzchni) w linii H-alfa wodoru. Tego typu obserwacje, które można było do tej pory czynić tylko przez bardzo specjalistyczny sprzęt np. koronografy, teraz umożliwia także nasz teleskop, wyposażony w filtr o bardzo wąskim paśmie, mniejszym niż 0.7Å. Teleskop ten charakteryzuje wysoka stabilność termiczna wynosząca 0.005 Å/°C oraz skuteczne blokowanie zarówno ultrafioletu jak i podczerwieni.
        Odbyły się już dwa pokazy Słońca przez ten teleskop, prowadzone przez mgr M. L. Paradowskiego i Z. Rzepkę. W trakcie ostatniego pokazu, w dniu 14 września 2007 przeprowadzono także próbne fotografowanie Słońca przez ten teleskop (Z. Rzepka). Obserwacje fotograficzne dały optymistyczny wynik, którego przykłady przedstawiamy w niniejszym komunikacie. Zdjęcie przedstawiające całą tarczę Słońca jest efektem złożenia dwóch fotografii Słońca wykonanych z różnym naświetleniem. Pozostałe zdjęcia pokazują wybrane fragmenty skraju tarczy słonecznej, uwidaczniające w powiększeniu widoczne protuberancje (także na tle tarczy słonecznej). Większość protuberancji widocznych na zdjęciach, oznakowano strzałkami oraz dla największych podano pomierzoną wysokość lub długość (protuberancja na tle tarczy) w tysiącach kilometrów.

Fotografował i opracował: Zbigniew Rzepka