lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

60-ta rocznica powstania PTF


        Uroczyste posiedzenie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla uczczenia 60-tej rocznicy jego powstania odbędzie się w dniu 13 grudnia 2007r. w Auli Instytutu Fizyki UMCS przy ul. Radziszewskiego 10, I piętro, początek godz. 11.15. W programie posiedzenia referaty: prof. Stanisława Hałasa, prof. Stanisława Szpikowskiego i prof. Tomasza Goworka oraz wystawa fotografii dokumentujących działalność Oddziału.

        Przewodniczący Lubelskiego Oddziału PTF

        Prof. dr hab. Jerzy ŻukO PTF w wielkim skrócie