lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konferencja dla nauczycieli


Zapraszamy nauczycieli fizyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
na ogólnopolską konferencję
FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ
(Puławy, 29.02 – 01.03.2008 r.)



Organizatorzy konferencji:


Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Jan Nassalski, dyrektor ds. naukowych IPJ, członek Rady CERN
 • Dr Wojciech Grudziński, zastępca dyrektora IF UMCS 
 • Mgr Marzena Karwowska, konsultant LSCDN Lublin 
 • Dr Anna Superson, doradca nauczycieli fizyki m. Lublin, nauczyciel XIV LO w Lublinie


Cel konferencji
Doskonalenie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie fizyki współczesnej.


Tematyka wykładów i warsztatów

 • Fizyka wysokich energii w erze LHC – prof. dr hab. Jan Nassalski, IPJ Świerk, członek Rady CERN
 • Zastosowania metod badawczych fizyki wysokich energii – dr Sławomir Wronka, IPJ Świerk
 • CERN – fizyka wysokich energii a edukacja szkolna – autor podręczników wyd. ZamKor prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dynamiczne Słońce – prof. dr hab. Krzysztof Murawski, IF UMCS
 • Wszechświaty membranowe czyli o fizyce wysokich energii i kosmologii – dr hab. Marek Rogatko, IF UMCS
 • Promieniotwórczość wokół nas – dr Surowiec, IF UMCS
 • Źródła promieniowania jądrowego w przyziemnych warstwach atmosfery - dr Jan Wawryszczuk, IF UMCS
 • Pomiar radioaktywności w powietrzu w Lublinie - dr Radosław Zaleski, IF UMCS
 • Wybrane doświadczenia dotyczące promieniowania jądrowego w polu magnetycznym, jonizacji powietrza, zastosowania komory mgłowej - dr Jan Sarzyński, dr Zbigniew Surowiec, mgr Krzysztof Kiszczak; IF UMCS
 • Zajęcia warsztatowe dotyczące realizacji wybranych zagadnień dydaktycznych w oparciu o materiały edukacyjne z CERN – mgr Dominika Domaciuk – III LO Lublin, dr Tomasz Michniowski I LO Lublin.


Miejsce konferencji
Ośrodek Szkoleniowy w Puławach
ul. Kołłątaja 1, 24-100 Puławy
Tel/fax: 81 887 42 77
Fax: 81 887 88 11
e-mail: pulawy@wodn.lublin.pl

Rejestracja uczestników: 29.02.2008 r., godz. 9.00 – 10.00.
Zakończenie konferencji: 1.03.2008 r. , godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji

Harmonogram konferencji (PDF)