lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Zmarł profesor Leszek Michalak


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia 2008 roku w wieku 51 lat zmarłprof. dr hab. Leszek Michalak


Profesor Leszek Michalak urodził się 9 września 1956 roku w Piaskach. Studia na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS ukończył w 1980 roku uzyskując tytuł magistra.

Od 1983 roku Jego kariera naukowa była ściśle związana z Instytutem Fizyki UMCS. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Od 1983 roku zatrudniony w UMCS w Zakładzie Fizyki Stosowanej. Profesor Leszek Michalak był specjalistą w zakresie doświadczalnej fizyki molekularnej w powiązaniu ze spektrometrią masową. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Profesor Michalak był również znakomitym dydaktykiem.
W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki. Od 2001 roku nieprzerwanie kierował Zakładem Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki.

Profesor brał czynny udział w działalności towarzystw naukowych, był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki - Oddziału Lubelskiego PAN, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fizycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Rektora UMCS.

Profesor Leszek Michalak był niezwykle pracowitym i oddanym uczonym, sprawnym organizatorem i lubianym przez studentów dydaktykiem.Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 800 w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka.
                                                                    Dyrekcja i Rada Instytutu Fizyki

                                                                    Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


W związku z pogrzebem prof. dr hab. Leszka Michalaka dnia 30.04.2008 r. o godz. 7:00 będzie czekał autokar przy Pl. M. Skłodowskiej, pod budynkiem Starej Fizyki.
Odjazd autokaru przewidziany jest na godz. 7:15


Dnia 30 kwietnia 2008 od 8.00 do 10.00 Dziekan Wydziału MFI ogłasza godziny dziekańskie.