lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Skażenie promieniotwócze - NIE WYKRYTO!

W związku z docierającymi do nas pytaniami dotyczącymi poziomu promieniowania w okolicy Lublina informujemy, że badania skażenia promieniotwórczego powietrza prowadzone na 10. piętrze budynku Instytutu Fizyki UMCS wskazują, że NIE WYKRYTO SKAŻENIA. W ostatnim czasie nie zarejestrowano również podwyższonego stanu promieniowania.

Informacje o stanie skażenia promieniotwórczego w powietrzu są zbierane dzięki zainstalowanemu w tym roku w Instytucie Fizyki UMCS monitorowi radioaktywności. Jest to urządzenie, które w sposób automatyczny rejestruje i co godzinę aktualizuje poziom promieniowania. Wszystkie dane, zarówno aktualne jak i archiwalne dostępne są na naszej stronie internetowej pod zakładką RADIOAKTYWNOŚĆ.

Zapraszam do zapoznania się z powyższą strona i zawartymi tam danymi oraz informacjami dodatkowymi. Na szczegółowe pytania z przyjemnością odpowiedzą Państwu osoby bezpośrednio zaangażowane w realizacje tego projektu: Prof. Mieczysław Budzyński, dr Radosław Zaleski i dr Jan Wawryszczuk (kontakt na stronie www).

Życzę spokojnej pracy i odpoczynku,

Wojciech Grudziński
Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UMCS