lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki

                               KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS


                           9.10.2008 r., godz. 11:15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

                                                      Prof. dr hab. Jan Żylicz 
                                                    (Uniwersytet Warszawski)

                                          „Skrajnie zimne neutrony i grawitacja”

      O skrajnie zimnych neutronach (Ultra Cold Neutrons, w skrócie UCN) mówimy, kiedy energia kinetyczna tych cząstek jest mniejsza od 10–7 eV, a prędkość od 4,4 m/s.
       Przy zastosowaniu UCN możliwe się staje podejmowanie badań nad istotnymi własnościami oddziaływań fundamentalnych. Dotyczy to przede wszystkim oddziaływań słabych i grawitacyjnych.   W tym wykładzie skoncentruję się na oddziaływaniu UCN z polem grawitacyjnym Ziemi. Odwołam się do eksperymentów wykonanych w Instytucie Laue-Langevin, w Grenoble, głównie przez fizyków         z Rosji i Niemiec. Przedstawię drogę do identyfikacji kwantowych stanów neutronu w polu grawitacyjnym i wykazania, że newtonowskie wyrażenie dla potencjału grawitacyjnego stosuje się na odległościach rzędu 10 μm (na bardzo małych odległościach przewidywane są odstępstwa od tego wyrażenia).

Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników,
doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.

                                                                                                            Dyrektor IF UMCS