lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

16.10.2008 r., godz. 1115, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Prof. dr hab. Rafał Broda
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

Badanie struktury trudno dostępnych jąder atomowych

Poznanie struktury nowych i nieznanych dotąd jąder atomowych wymaga utworzenia ich w procesach jądrowych. Synteza zderzających się jąder była do niedawna podstawowym procesem wykorzystywanym w spektroskopii jądrowej, ale całe obszary jąder nieosiągalne w takich reakcjach pozostawały poza zasięgiem badań eksperymentalnych. W szczególności niedostępny był obszar izotopów z nadmiarem neutronów, ograniczając tym samym badanie zależności struktury jąder od wielkości izospinu. Od blisko 20 lat zmieniamy tę sytuację wykorzystując głęboko-nieelastyczne zderzenia ciężkich jonów, by dotrzeć z eksperymentalnymi badaniami w te trudno dostępne rejony karty nuklidów. Przedstawiony będzie historyczny przegląd uzyskanych wyników, aktualny rozwój metodyki i zarys przyszłych perspektyw takich badań.

        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.


                                                                                                 Zbigniew Korczak