lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

30.10.2008 r., godz. 11:15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Dr hab. Paweł Żukowski, prof. nadzw. PL
(Politechnika Lubelska)

"Właściwości dielektryczne półprzewodników
i nanomateriałów przy przepływie prądu zmiennego"




W referacie przedstawiono wyniki badań zjawiska skokowej wymiany ładunków w krzemie i arsenku galu, naświetlonych neutronami i jonami, w półprzewodnikach Cd1-xFexTe z kropkami kwantowymi oraz w nanokompozytach metal – dielektryk (CoFeZr)x – (Al2O3)1-x , wytworzonych za pomocą rozpylania magnetronowego. Zostaną omówione: generacyjno – rekombinacyjny model skokowej wymiany ładunków w półprzewodnikach, skompensowanych defektami amfoterycznymi; model uwzględniający wpływ skokowej wymiany ładunków na szerokość pasma głębokich poziomów w półprzewodnikach; model przewodności dla prądu zmiennego w półprzewodnikach i nanomateriałach ze skokową wymianą ładunków. Zostanie zaprezentowana weryfikacja doświadczalna opracowanych modeli dla w.w. materiałów.




        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak