lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Godziny rektorskie

JM Rektor ogłosił godziny rektorskie:

 31.10.2008 od godz. 13:00

Sekretariat IF