lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

20.11.2008 r., godz. 11:15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Prof. dr hab. Marek Tłaczała
(Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska)

"Nanostruktury półprzewodnikowe: technologia, właściwości, zastosowanie"


Konwersatorium połączone będzie z posiedzeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak