lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

11.12.2008 r., godz. 11:15, Aula IF im. St. Ziemeckiego

dr Michał Warda
(Katedra Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki)

"Spontaniczne rozszczepienie jąder atomowych w samozgodnych obliczeniach modelu HFB"


Znane w fizyce jądrowej od 70 lat spontaniczne rozszczepienie jest jednym z głównych kanałów rozpadu jąder ciężkich i superciężkich. Wiele wysiłku wkładane jest w ostatnich latach w prawidłowy opis tego zjawiska zarówno w modelach makroskopowo-mikroskopowych, jak i poprzez samozgodne obliczenia w modelach średniego pola. Podczas prezentacji przedstawione będą wyniki uzyskane w teorii Hartree-Focka-Bogolubowa z siłami D1S Gogny. Szczegółowa analiza uzyskanych w tym modelu powierzchni energii potencjalnej w wielowymiarowej przestrzeni deformacji daje precyzyjny obraz barier na rozszczepienie. Dzięki temu zostało wyjaśnione bimodalne rozszczepienie w jądrze 258Fm. Przedstawiony będzie również opis procesu emisji klastrów z jąder aktynowców jako bardzo asymetrycznego rozszczepienia._____________________


        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak