lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Konwersatorium Instytutu Fizyki


KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI UMCS

18.12.2008 r., godz. 1115, Aula IF im. St. Ziemeckiego

Dr hab. Paweł Olko
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

"Radioterapia protonowa - projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej"

      
      Wiązki protonów o energiach 60 -250 MeV stosowane są z powodzeniem do radioterapii nowotworów, m.in. czerniaka gałki ocznej. W radioterapii dąży się do podania zalecanej dawki promieniowania na leczoną objętość i minimalnej na zdrowe tkanki. Dzięki zjawisku piku Bragga, wiązkę protonów można doskonale ogniskować na leczonym obszarze. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w tej dziedzinie dzięki wprowadzeniu dedykowanych akceleratorów, stanowisk z obracanym ramieniem i wiązkami skanującymi. Produkowane w tkance β+ izotopy 11C, 15O umożliwiają weryfikację miejsca podania dawki, z wykorzystaniem techniki Pozytonowego Tomografu Emisyjnego (PET). Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wspólnie z Centrum Onkologii Oddział Kraków i IFJ PAN przygotowały w Bronowiczach stanowisko do protonoterapii oka, bazując na wiązce protonów o energii 60 MeV z cyklotronu AIC-144. Przyjęcie pierwszych pacjentów jest planowane połowie 2009 roku. W roku 2013, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach projektu Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej, zakupiony zostanie dla IFJ PAN cyklotron o energii protonów 230-250 MeV, który umożliwi rozszerzenie radioterapii na guzy o głębokiej lokalizacji. Nowy cyklotron będzie też cennym narzędziem badawczym w zakresie fizyki jądrowej, radiobiologii i fizyki medycznej. W ramach konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej planuje się również budowę w Warszawie dedykowanej kliniki wykorzystującej w leczeniu wiązki protonów i jonów węgla._____________________
        Uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Fizyki.
                                                                                                 Zbigniew Korczak