lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Fizyka na szóstkę

W roku akademickim 2008/2009 w Instytucie Fizyki UMCS po raz trzeci będą prowadzone zajęcia z fizyki dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zainteresowanych fizyką, którzy już sporo wiedzą, ale chcieliby pogłębić znajomość tej dziedziny wiedzy (stąd tytuł spotkań: „Fizyka na szóstkę”).

W nawiązaniu do zagadnień znanych ze szkoły (i wymaganych na maturze z tego przedmiotu) będą omawiane różne ciekawe aspekty fizyki. Podstawą zajęć będzie analiza i rozwiązywanie problemów z Olimpiad Fizycznych. Zadania olimpijskie nie są łatwe, ale są ciekawe i na ogół bardzo pouczające. W programie zostaną również uwzględnione pojedyncze doświadczenia ilustrujące wybrane problemy.

Zajęcia mają pomóc uczniom przygotowującym się do udziału w Olimpiadzie Fizycznej, ale nie jest wymagany żaden akces do startu w tym współzawodnictwie.

Zajęcia będą się odbywać w wybrane soboty w godzinach 11.05–13.30 w sali F II (I piętro starego budynku obok gablotek z doświadczeniami). Każde spotkanie obejmuje 3 jednostki lekcyjne z dwoma kilkuminutowymi przerwami. Planowanych jest 15 spotkań w dwóch rundach:

  • jesiennej: od początku października do początku grudnia 2008 (7 spotkań).
  • wiosennej: od końca lutego do połowy maja 2009 (8 spotkań).

Zajęcia rundy jesiennej odbędą się w następujące soboty: 4 X, 18 X, 25 X; 8 XI, 15 XI , 29 XI; 6 XII.

W trakcie zajęć będą kolejno omawiane następujące tematy (w nawiasach podano liczbę jednostek lekcyjnych przewidzianych na każdy temat):


1. „Ruch w każdej postaci” (2)
2. „Dynamika i zasady zachowania w mechanice” (5)
3. „Wokół praw Keplera – ruch w centralnym polu grawitacyjnym” (4)
4. „Układy drgające (choćby w przybliżeniu) harmonicznie” (4)
5. „O obrotach ciał przeróżnych” (5)
6. „Konsekwencje praw odbicia i załamania światła z odrobiną optyki falowej” (6)
7. „Termodynamika gazu doskonałego” (4)
8. „Pole elektryczne ze szczególnym uwzględnieniem prawa Gaussa” (4)
9. „O obwodach z prądem, sieciach elementów oraz o indukcji elektromagnetycznej” (4)
10. „Świat relatywistyczny” (4)
11. „Fizyka minionego wieku” (3)

Wszystkie spotkania teoretyczne poprowadzi dr Waldemar Berej.

W przygotowaniu jest część doświadczalna, która ma objąć kilka zajęć w miesiącach zimowych. O tym, czy i kiedy będzie ona realizowana, uczestnicy spotkań „Fizyka na szóstkę” zostaną powiadomieni w odrębnym trybie.

Zajęcia są wspierane finansowo przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Informacje o zajęciach zostały już rozesłane droga elektroniczną do nauczycieli fizyki w wielu szkołach. Nauczyciele, którzy nie zostali jeszcze powiadomieni, a są zainteresowani otrzymywaniem bieżących komunikatów, proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: w.berej@poczta.umcs.lublin.pl

Pragniemy podkreślić, że choć zajęcia są przygotowane z myślą o uczniach, to ich nauczyciele są bardzo mile widzianymi uczestnikami!

Zajęcia rundy wiosennej planowane są w następujących terminach:
21 i 28 lutego, 14 i 21 marca, 18 i 25 kwietnia, 9 i 16 maja 2009 roku.