lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Marek Wiertel

dr Marek Wiertel

Zakład

Zakład Metod Jądrowych

Stanowisko:

specjalista nauk.-tech.

Kontakt:

pokój: 36
telefon: (081) 537-62-20
e-mail: marek.wiertel@umcs.pl

Specjalność naukowa:

fizyka

Publikacje: Pokaż abstrakty

  1. Z. Surowiec,M. Wiertel,R. Zaleski,M. Budzyński, Positron annihilation study of iron oxide nanoparticles in mesoporous silicate MCM-41 template, Nukleonika, 55(), 2010, 91-96

  2. Surowiec, Z. Sarzynski, J. Budzynski, M. Wiertel, M., Effect of the substitution of Ti for Y on structural properties and hyperfine interactions in Y1-xTixFe2 compounds, Nukleonika, 49(), 2004, S17-S21

  3. Budzynski, M. Sarzynski, J. Wiertel, M. Surowiec, Z., Effect of Sc substitution for Y on structural properties and hyperfine interactions in Y1-xScxFe2 compounds, Nukleonika, 48(), 2003, S79-S83

  4. Surowiec, Z. Wiertel, M. Beskrovnyi, A. I. Sarzynski, J. Milczarek, J. J., Investigations of microscopic magnetic properties of the pseudo-binary system (Zr1-xTix)Fe-2, Journal of Physics-Condensed Matter, 15(37), 2003, 6403-6414

  5. Budzynski, M. Sarzynski, J. Surowiec, Z. Wiertel, M., Mossbauer and X-ray diffraction studies of Zr1-xTixFe2 Laves phase compounds, Acta Physica Polonica A, 100(5), 2001, 717-722

  6. Tarkowski, P. Sarzynski, J. Budzynski, P. Paluch, R. Wiertel, M., Influence of the kind of fuel oil on the deposit composition in the diesel engine combustion chamber, Fuel, 80(10), 2001, 1399-1403

  7. Sarzynski, J. Wiertel, M. Budzynski, M., Influence of the local environment on the hyperfine interactions in Zr(Fe1-xCox)(2) compounds, Hyperfine Interactions, 108(4), 1997, 381-387


[ powrót do pełnej listy pracowników ]