lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Andrzej Droździel

dr Andrzej Droździel

Zakład

Zakład Fizyki Jonów i Implantacji

Stanowisko:

specjalista

Kontakt:

pokój: 063, 050
telefon: (081) 537-62-13
e-mail: DROZDZO@tytan.umcs.lublin.pl

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. S. Prucnal,M. Turek,A. Droździel,K. Pyszniak,S. Q. Zhou,A. Kanjilal,W. Skorupa,J. Żuk, Formation of InAs quantum dots in silicon by sequential ion implantation and flash lamp annealing, Applied Physics B: Lasers and Optics, 101(), 2010, 315-319

 2. S. Prucnal,M. Turek,A. Droździel,K. Pyszniak,A. Wójtowicz,S+Q. Zhou,A. Kanjilal,A. Shalimov,W. Skorupa,J. Żuk, Optical and microstructural properties of self-assembled InAs quantum structures in silicon, Central European Journal of Physics, DOI: 10.2478/s11534-010-0107-8(), 2010,

 3. M. Turek, K. Pyszniak, A. Droździel, J. Sielanko, A. Latuszyński, D. Mączka, Y. A. Vaganov, Y. V. Yushkevich, Numerical model for extraction of ions from plasma, Instruments and Experimental Techniques, 52 (1)(), 2009, 90-98

 4. B. Boratyński, W. Macherzyński, A. Droździel, K. Pyszniak, Ion implanted ohmic contacts to AlGaN/GaN structures, Journal of Electrical Engineering, 60 (5)(), 2009, 273-275

 5. M. Turek, S. Prucnal, A. Droździel, K. Pyszniak, Arc discharge ion source for europium and other refractory metals implantation, Review of Scientific Instruments, 80(), 2009, 043304 (1-5)

 6. M. Turek, K. Pyszniak, A. Droździel, Influence of electron impact ionization on the efficiency of thermoemission ion source, Vacuum, 83(), 2009, 260-263

 7. S. Prucnal, A. Wójtowicz, K. Pyszniak, A. Droździel, J. Żuk, M. Turek, L. Rebohle, W. Skorupa, Defect engineering In the MOSLED structure by ion impantation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 267(), 2009, 1311-1313

 8. Turek, M. Pyszniak, K. Droździel, A. Sielanko, J. Mączka, D., Komputerowe modelowanie procesu ekstrakcji wiązki z plazmowego źródła jonów, Przegląd Elektrotechniczny ISSN 0033-2097, 3(), 2008, 288-291

 9. Turek, M. Pyszniak, K. Droździel, A. Sielanko, J., Ionization efficiency calculations for cavity thermoionization ion source, Vacuum, 82(), 2008, 1103-1106

 10. Pyszniak, A. Turek, M. Droździel, A. Sielanko, J. Mączka, D. Vaganov, Yu. Yushkievich, Yu., Ustanovka dla issledovanija procesov ionnogo razpylenija pod vlijanijem puczkov ionov srednich energii, Preprint ZIBJ Dubna, (), 2008, P13-2008-145

 11. Turek, M. Pyszniak, K. Droździel, A., The influence of electron impact ionization on the efficiency of thermoemission ion source,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 168

 12. Kulik, M. Żuk, J. Rzodkiewicz, W. Pyszniak, K. Droździel, A. Turek, M. Prucnal, S. Sochacki, M. Szmidt, J., Badania optyczne politypów 6H-SiC oraz 15R-SiC poddanych wielokrotnej implantacji jonami glinu w podwyższonej temperaturze, Elektronika , (), 2008, 7-8, 15-18

 13. Latuszynski, A. Pyszniak, K. Drozdziel, A. Turek, M. Maczka, D. Meldizon, J., Atom ionization process in the thermoionization ion source, Vacuum, 81(10), 2007, 1150-1153

 14. Pyszniak, K. Drozdziel, A. Turek, M. Wojtowicz, A. Sielanko, J., Secondary ion emission from Ti and Si targets induced by medium energy Ar+ ion bombardment - Experiment and computer simulation, Vacuum, 81(10), 2007, 1145-1149

 15. Pyszniak, A. Droździel, A. Turek, M. Latuszyński, A. Mączka, D. Sielanko, J. Vaganov, Yu.A. Yushkevich, Yu.V., Extraction of ions a plasma source and formation of beams, Instruments and Experimental Techniques, 50(), 2007, 552-556

 16. Drozdziel, A. Pyszniak, K. Sielanko, J. Turek, M. Wojtowicz, A., Experimental apparatus for investigation of sputtering and secondary ion emission induced by energetic ion beams, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(2), 2006, 298-302

 17. Turek, M. Drozdziel, A. Pyszniak, K. Sielanko, J., Extraction of the ion beam from hollow cathode ion source. Experiment and computer simulation, Vacuum, 78(2-4), 2005, 649-654

 18. Meldizon, J. Drozdziel, A. Latuszynski, A. Prucnal, S. Pyszniak, K. Maczka, D., An ion source for solid elements with mechanical sputtering, Vacuum, 70(2-3), 2003, 447-450

 19. Latuszynski, A. Drozdziel, A. Pyszniak, K. Dupak, J. Maczka, D. Meldizon, J., Plasma ion source with hollow cathode, Vacuum, 70(2-3), 2003, 451-455

 20. Maczka, D. Kiszczak, K. Drozdziel, A. Pyszniak, K., Multiple ionization in plasma ion source of electromagnetic isotope separator, Vacuum, 58(2-3), 2000, 536-542

 21. Drozdziel, A. Kornarzynski, K. Romanek, J. Maczka, D. Latuszynski, A., Positive and negative ion production in the ion sputtering process, Nukleonika, 44(2), 1999, 111-118

 22. Drozdziel, A. Latuszynski, A. Maczka, D. Pyszniak, K., Study of some processes in the ion sources at the UMCS mass separator, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B- Beam Interactions with Materials and Atoms, 126(1-4), 1997, 58-62

 23. Latuszynski, A. Kornarzynski, K. Drozdziel, A. Pyszniak, K. Maczka, D., Negative ion beams from a plasma type source with additional surface ionization, Vacuum, 47(10), 1996, 1219-1222


[ powrót do pełnej listy pracowników ]