lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Mieczysław Budzyński

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński

Zakład

Zakład Metod Jądrowych

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

pokój: 40, 601
telefon: (081) 537-61-93, (081) 537-61-88
e-mail: mieczyslaw.budzynski@umcs.pl

Specjalność naukowa:

fizyka doświadczalna

Funkcje pełnione w IF UMCS:

Kierownik Zakładu -2017
Dyrektor Instytutu Fizyki 2013-2017

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. M. Budzyński,V. I. Mitsiuk,V. V. Ryzhkovskii,Z. Surowiec,T. M. Tkachenko, Preparation and properties of Mn1.5-xCuxSb and Mn 1.5-xZnxSb solid solutions with the B8 structure, Inorganic Materials, 64(), 2010, 1049-1053

 2. Z. Surowiec,M. Wiertel,R. Zaleski,M. Budzyński, Positron annihilation study of iron oxide nanoparticles in mesoporous silicate MCM-41 template, Nukleonika, 55(), 2010, 91-96

 3. A. V. Tsvyashchenko,A. V. Nikolaev,A. I. Velichkov,A. V. SalamatinL. N. Fomicheva,1G. K. Ryasny,A. A. Sorokin,O. I. Kochetov,M. Budzyński,K. H. Michel, Lowering of the spatial symmetry at the γ→α phase transition in cerium, Physical Review B, B82(), 2010, 092102 (1-4)

 4. A. V. Tsvyashchenko,A. V. Nikolaev,A. I. Velichkov,A. V. Salamatin,L. N. Fomicheva,G. K. Ryasny,A. A. Sorokin,O. I. Kochetov,M. Budzyński, Nuclear 111Cd probes detect a hidden symmetry change under the γ→ α transition in cerium considered isostructural for 60 Years, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 111(), 2010, 626-633

 5. Kiszczak, K. Budzyński, M., Komora dyfuzyjna, Puławy, Materiały konferencyjne „Fizyka wysokich energii w edukacji szkolnej”, (), 2008,

 6. Tsvyashchenko, A.V. Fomicheva, L.N. Brudanin, V.B. Kochetov, O.I. Salamatin, A.V. Velichkov, A. Wiertel, M. Budzynski, M. Sorokin, A.A. Ryasniy, G.K. Komissarova, B.A. Milanov, M., Cd-111 time-differential perturbed angular correlation study of pressure-induced valence changes in YbAl2, Physical Review B, 76(4), 2007, art. no. 045112

 7. Budzynski, P. Youssef, A.A. Surowiec, Z. Paluch, R., Nitrogen ion implantation for improvement of the mechanical surface properties of aluminum, Vacuum, 81(10), 2007, 1154-1158

 8. Surowiec, Z. Goworek, J. Ryczkowski, J. Budzyński, M. Wiertel, M. Sarzyński, J., Mössbauer study of magnetite nanowire in MCM-41 mesoporous silica templates, Nukleonika, 52(), 2007, S33-S36

 9. Wiertel, M. Surowiec, Z. Sarzyński, J. Budzyński, M. Beskrovny, A.I., Structural and magnetic investigations of Sc(Fe1-x Nix)2 compounds by means of Mössbauer effect and neutron diffraction, Nukleonika, 52(), 2007, S71-S75

 10. Oleszak, D. Jartych, E. Antolak, A. Pekala, M. Szymanska, M. Budzynski, M., Structure, hyperfine interactions and magnetization studies of mechanically alloyed Fe50Ge50 and Fe62Ge38, Journal of Alloys and Compounds, 400(1-2), 2005, 23-28

 11. Surowiec, Z. Sarzynski, J. Budzynski, M. Wiertel, M., Effect of the substitution of Ti for Y on structural properties and hyperfine interactions in Y1-xTixFe2 compounds, Nukleonika, 49(), 2004, S17-S21

 12. Jartych, E. Oleszak, D. Pekala, M. Sarzynski, J. Budzynski, M., Structure and magnetic properties of mechanically synthesized nanocrystalline Co52Fe26Ni22 alloy, Journal of Materials Science, 39(16-17), 2004, 5385-5388

 13. Budzynski, M. Sarzynski, J. Wiertel, M. Surowiec, Z., Effect of Sc substitution for Y on structural properties and hyperfine interactions in Y1-xScxFe2 compounds, Nukleonika, 48(), 2003, S79-S83

 14. Jartych, E. Jalochowski, M. Budzynski, M., Influence of the electrodeposition parameters on surface morphology and local magnetic properties of thin iron layers, Applied Surface Science, 193(1-4), 2002, 210-216

 15. Jartych, E. Karolus, M. Oleszak, D. Zurawicz, J. K. Sarzynski, J. Budzynski, M., Structure and hyperfine interactions in mechanosynthesized iron-molybdenum alloys, Journal of Alloys and Compounds, 337(), 2002, 69-75

 16. Budzynski, M. Sarzynski, J. Surowiec, Z. Wiertel, M., Mossbauer and X-ray diffraction studies of Zr1-xTixFe2 Laves phase compounds, Acta Physica Polonica A, 100(5), 2001, 717-722

 17. Jartych, E. Zurawicz, J. K. Oleszak, D. Pekala, M. Sarzynski, J. Budzynski, M., Magnetic properties and structure of nanocrystalline Fe70Al30 alloy prepared by mechanosynthesis, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 186(3), 1998, 299-305

 18. Sarzynski, J. Wiertel, M. Budzynski, M., Influence of the local environment on the hyperfine interactions in Zr(Fe1-xCox)(2) compounds, Hyperfine Interactions, 108(4), 1997, 381-387


[ powrót do pełnej listy pracowników ]