lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Stanisław Hałas

prof. dr hab. Stanisław Hałas

Zakład

Zakład Spektrometrii Mas

Stanowisko:

profesor Emeritus

Kontakt:

pokój: 43
telefon: (081) 537-62-75
e-mail: stanislaw.halas@umcs.pl

W IF UMCS od roku:

1968

Specjalność naukowa:

spektrometria mas, technika próżni, geochemia i geochronologia izotopowa, fizyka powierzchni, fizyka środowiska

Funkcje pełnione w IF UMCS:

1968 – asystent,

1973 – adiunkt,

1985 – docent,

1992 – prof. nadzw.,

od 1996 – prof. zwyczajny.

1973-1990 Kier. Zespołu w Pracowni Spektrometrii Mas,

1990-2006 Kierownik Pracowni Spektrometrii Mas,

2007-2015 Kierownik Zakładu Spektrometrii Mas.

Zainteresowania naukowe:

fizyka, chemia, astronomia, geologia

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

1963-1965 pięcioletnie studia magisterskie na kier. fizyka, wydz. Mat-Fiz –Chem UMCS Lublin.

1968 mgr fizyki doświadczalnej, tytuł pracy: Pomiar przekrojów czynnych na jonizację elektronami gazów cząsteczkowych przy zastosowaniu spektrometru cykloidalnego.

1973 dr nauk fizycznych, tytuł rozprawy: Badanie procesów prowadzących do rozdzielenia izotopowego siarki na przykładzie złóż siarki rodzimej w Tarnobrzegu.

1984 habilitacja, tytuł rozprawy: Precyzyjna analiza izotopowa nano-molowych ilości gazu metodą tłoka gazowego.

1992, kwiecień, przyznanie tytułu profesora i mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

1996 przyznanie tytułu profesora zwyczajnego.

Kariera zawodowa - praktyka:

1968, sierpień, miesięczna praktyka w Obserwatorium Astronomicznym UAM w Toruniu.

1975, lipiec, miesięczny staż naukowy w Zentralinstitut fur Isotopen- und Strahlung Forshung DAW, Leipzig.

1979, luty-maj, staż naukowy w Lock Haven State College, Pennsylvania, w tym miesięczna podróż przez wybrane laboratoria USA i Kanady.

1980 październik – 1981 wrzesień, roczny staż naukowy w Department of Physics, the University of Calgary, Canada (prof. H. Roy Krouse).

1997 październik - grudzień, staż naukowy w Department of Physics and Astronomy, the University of Calgary, Canada (prof. H. Roy Krouse).

1989, kwiecień - czerwiec, staż naukowy w Laboratorium fur Geochronologie, Universitat Heidelberg, (prof. H.J. Lippolt).

Kariera zawodowa - inne formy działalności:

Obronione doktoraty pod moim kierunkiem

1988 - Mariusz Orion Jędrysek (obecnie prof. dr hab. Uniw. Wroc., główny geolog kraju),

1989 - Andrzei Trembaczowski,

1993 - Andrzej Dudziak, Politechnika Lubelska

1994 - Bożena Jasińska (obecnie dr hab. w Zakładzie Metod Jądrowych),

1998 - Tomasz Durakiewicz (obecnie Dr. Los Alamos National Laboratory, USA).

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach:

1963 Polskie Tow. Miłośników Astronomii,

1968 PTFiz, prezes O/Lubelskiego w latach 1986-2003.

1974 Lubelskie Towarzystwo Naukowe, czł. wydz.III,

1992 European Society for Isotope Research,

1995 PTChem,

Czł. Rady Naukowej Inst. Nauk Geol. PAN, Warszawa,

Czł. Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie O/ PAN w Lublinie,

Czł. Zespołu Red. Geochronometrii (Editorial Advisory Board),

Czł. Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego.

Zainteresowania i pasje:

Obserwacje nieba, doświadczenia pokazowe z fizyki,
jazda samochodem, pływanie, uprawa ogrodu.

Inne:

ur. 9.07.1945 w Stryjowie, powiat Krasnystaw

Żonaty od 1973, żona - Barbara Strąkowska-Hałas, dzieci: Piotr 1974, Agnieszka Anna 1976, Jakub 1978, Krzysztof Jerzy 1980, Joanna Maria 1982, Remigiusz Stanisław 1991.

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. S. Hałas,T. Durakiewicz, Is work function a surface or a bulk property?, Vacuum, 85(), 2010, 486-488

 2. K. Samborska,S. Hałas, 34S and 18O of dissolved sulphate as tracers of hydrogeochemical evolution of the Triassic carbonate aquifer exposed to intense groundwater exploitation (Olkusz-Zawiercie region southern Poland), Applied Geochemistry, 25(), 2010, 1397-1414

 3. T. M. Peryt,S. Hałas,S. P. Hryniv, Sulfur and oxygen isotope signatures of Late Permian Zechstein anhydrites SW Poland: Seawater evolution and diagenetic constrains, Geol. Quarterly, 54(), 2010, 387-399

 4. A. Baran,S. Hałas, Isotope study of therapeutic waters from Horyniec Spa SE Poland, Isotopes in Environmental and Health Studies, 46(), 2010, 454-462

 5. A. Pelc,S. Hałas, In vacuo reduction of silver orthophosphate with graphite for high-precision oxygen isotope analysis, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24(), 2010, 2827-2830

 6. T. Pieńkos,S. Hałas,M. Czarnacki, High temperature resistivity determination of high-melting point metals and alloys, Vacuum, 85(), 2010, 498-501

 7. Z. Migaszewski,S. Dołęgowska,S. Hałas,A. Trembaczowski, Stable sulfur isotope ratios in moss species Hylocomium splendes (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from the Kielce area (south-central Poland), Isotopes in Environmental and Health Studies, 46(), 2010, 219-224

 8. H. Kucha,E. Schroll,J. G. Raith,S. Hałas, Microbial sphalerite formation in carbonate-hosted Zn-Pb ores Bleiberg Austria: Micro to nano-textural and sulphur isotope evidence, Economic Geology, 105(), 2010, 1005-1023

 9. S. Hałas, A. Wójtowicz, M. Czarnacki, E. Robens, Argon stable isotope concentrations in lunar regolith, Geochronometria, 33(), 2009, 37-39

 10. S. Hałas, A. Pelc, New isotope ratio mass spectrometric method of precise d37Cl determinations, Rapid Comm. in Mass Spectrom., 23(), 2009, 1061-1064

 11. A. Gaigalas, S. Hałas, Stable isotopes (H, C, S) and the origin of Baltic amber, Geochronometria, 33(), 2009, 33-36

 12. M. Huber, S. Hałas, A. Piestrzyński, Petrology of gabbroides and isotope signature of sulfide mineralization from Fedorov-Pansky layered mafic intrusion, Kola Peninsula, Russia, Geochronometria, 33(), 2009, 19-22

 13. E. Robens, S. Hałas, Study on the possible existence of water on the Moon, Geochronometria, 33(), 2009, 23-31

 14. K. Jarmołowicz-Szulc, S. Hałas, A. Wójtowicz, Radiometric age analyses of the rocks from the northern envelope of the Karkonosze massif, the Sudetes, Poland – a comparative geochronological study, Geochronometria, 34(), 2009, 33-39

 15. J. Aggarwal, F. Böhm, G. Foster, S. Hałas, B. Hönisch, S. -Y. Jiang, J. Kosler, A. Liba, I. Rodushkin, T. Sheehan, J. J. -S. Shen, S. Tonarini, Q. Xie, Ch. -F. You, Z. -Q. Zhao, E. Zuleger, How well do non-traditional stable isotope results compare between different laboratories: results from the interlaboratory comparison of boron isotope measurements, Journal Analitical Atomic Spectrometry, 24(), 2009, 825-831

 16. Migaszewski, Z. Gałuszka, A. Hałas, S. Dołęgowska, S. Dąbek, J. Starnawska, E., Geochemistry and stable sulfur and oxygen isotope ratios of the Podwiśniówka pit pond water generated by acid mine drainage (Holy Cross Mountains south-central Poland), Applied Geochemistry, 23(), 2008, 3620-3634

 17. Migaszewski, Z. Gałuszka, A. Hałas, S. Dąbek, J. Dołęgowska, S. Budzyk, I. Starnawska, E. Michalik, A., Chemical and isotopic variations in the Wiśniówka Mała mine pit water Holy Cross Mountains (south-central Poland), Environmental Geology, (), 2008, DOI 10.1007, s00254-008-1279-z

 18. Hałas, S., About isotope equilibrium between liquid and vapour phases, Isotopes in Environmental and Health Studies, 44(), 2008, 129-135

 19. Bojar, A. Hałas, S. Bojar, H. Szaran, J., Isotopic evidence for the origin of an acid sulphate alteration Styrian basin Austria, Terra Nova, 20(), 2008, 45-51

 20. Hałas, S. Pieńkos, T. Czarnacki, M. Durakiewicz, T., Determination of work function of metals and alloys using diode with spiral anode, Vacuum, 82(), 2008, 1094-1098

 21. Chlebowski, R. Hałas, S., Petrographic-mineralogical and geochemical studies of contemporary sediments developed on the wreck.Petrograficzno-mineralogiczne i geochemiczne badania współcześnie powstałej skały na wraku.rozdział w monografii: THE GENERAL CARLETON SHIPWRECK, 1785WRAK STATKU GENERAL CARLETON, 1785. Gdańsk, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, (), 2008, 257-278

 22. Hałas, S. Bojar, A, Khmelevska, L. Peryt, T., Massive salt deposits as a new isotope archive of earth surface temperatures in geological past, Final Programmae & Abstract Book, Abstract of Joint European Stable Isotope User Meeting “JESIUM 2008”, Presquile de Giens French Mediterranean Coast , (), 2008, 205

 23. Bojar, A. Hałas, S. Bojar, P. Szaran, J., Regional implications of a Miocene acid sulphate alteration, Austria: insights from the H, O, S and K-Ar isotopic record,Geophysical Research Abstracts, Abstract of EGU General Assembly 2008, Geophysical Research , 10(), 2008, EGU2008-A-10640

 24. Piotrowska, N. Pazdur, A. Hałas, S. Rutkowski, J., Carbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland),Geophysical Research Abstracts, IG1-1MO5P, Abstract of EGU General Assembly 2008, Geophysical Research , 10(), 2008, EGU2008-A-10640

 25. Hałas, S. Pelc, A., New IRMS method of precise δ37Cl measurement,Geophysical Research Abstracts, Abstract of EGU General Assembly 2008, Geophysical Research , 10(), 2008, EGU2008-A-10640

 26. Jarmołowicz-Szulc, K. Hałas, S. Wójtowicz, A., Analiza wieku radiometrycznego skał północnej osłony masywu Karkonoszy – studium porównawcze, Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 7-10

 27. Gaigalas, A. Hałas, S., Stable isotope (H, C, S) composition and the origin of Baltic amber, Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 11-14

 28. Hałas, S. Wójtowicz, A. Czarnacki, M., Argon isotope abundances in lunar regolith samples, Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 17

 29. Huber, M. Hałas, S. Piestrzyński, A., Charakterystyka petrologiczna gabroidów z warstwowanych intruzji fiodoro-panskiego masywu na plw. Kolskim (Rosja), Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 47-48

 30. Piotrowska, N. Pazdur, A. Hałas, S. Rutkowski, J., Carbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of lake Wigry (NE Poland), Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 58-59

 31. Hałas, S. Pieńkos, T., O pomiarach pracy wyjścia stopów metali trudnotopliwych, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, 0-13

 32. Hałas, S., Analiza izotopowa litu, boru i chloru – nowe możliwości dla geochemii, Kraków, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny , (), 2008,

 33. Pelc, A. Hałas, S., Negative ion source for chlorine isotope ratio measurements, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 22(), 2008, 3977-3982

 34. Pelc, A. Hałas, S., New method of investigations of chlorine stable isotope ratio, Final Programmae & Abstract Book, Abstract of Joint European Stable Isotope User Meeting “JESIUM 2008”, Presquile de Giens French Mediterranean Coast , (), 2008, 301

 35. Pelc, A. Hałas, S., Nowa metoda analizy izotopów stabilnych chloru, Lublin, Abstracts of All-Polish Scientific Conference “Dating of Minerals and Rocks X”, (), 2008, 33

 36. Pelc, A. Hałas, S., Spektrometr mas do analizy izotopowej chloru i bromu, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, 0-05

 37. Dąbek, J. Hałas, S., Spektrometr mas z dwuwłóknowym, termoemisyjnym źródłem jonów do analizy izotopowej litu, boru, renu i osmu, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, 0-35

 38. Pieńkos, T. Czarnacki, M. Hałas, S., Wyznaczenie termoelektrycznej pracy wyjścia hafnu, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, P-21

 39. Peryt, T.M. Makhnach, A.A. Halas, S. Petrychenko, O.Y. Gulis, L.F. Abravets, S.M., Sulfur isotopes in anhydrites from the Upper Devonian Prypiac' and Dnipro-Donets Basins (Belarus and Ukraine), Carbonates And Evaporites, 22(1), 2007, 43-54

 40. Hałas, S., Low-blank crucible for argon extraction from minerals at temperatures up to 1550oC, Geochronometria, 27(), 2007, 1-3

 41. Turniak, K. Hałas, S. Wójtowicz, A., New K-Ar cooling ages of granitoids from the Strzegom-Sobótka massif, SW Poland, Geochronometria, 27(), 2007, 5-9

 42. Paul, Z. Hałas, S. Wójtowicz, A., New data on the post-impact material in radiolarian horizons in outer flysh carpathians and search for a source crater, Geochronometria, 27(), 2007, 17-22

 43. Dąbek, J. Hałas, S., Physical foundations of rhenium-osmium method – a review, Geochronometria, 27(), 2007, 23-26

 44. Huber, M. Hałas, S. Sikorska, M., Evolution of prehnite-albite-calcite veins in metamorphic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula), Geologija, 59(), 2007, 1-7

 45. Kasprzyk, A. Pueyo, J.J. Hałas, S. Fuenlabrada, J.M., Sulphur, oxygen and strontium isotope compositions of Middle Miocene (Badenian) calcium sulphates from the Carpathian Foredeep, Poland: palaeoenvironmental implications, Geological Quarterly, 51(), 2007, 285-294

 46. Hałas, S. Szaran, J. Czarnacki, M. Tanweer, A. , Refinements in BaSO4 to CO2 preparation and δ18O calibration of the sulfate reference materials NBS-127, IAEA SO-5 and IAEA SO-6, Geostandars and Geoanalytical Research, 31(), 2007, 61-68

 47. Rajchel, J. Rajchel, J. Szaran, J. Hałas, S., Reply to the „Comment on the paper ‘Sulphur isotopic composition of H2S and SO2-4 from mineral springs in the Polish Carpathians’”, Isotopes in Environmental and Health Studies, 43(), 2007, 78-79

 48. Halas, S., 100 years of work function, Materials Science-Poland, 24(4), 2006, U67-U83

 49. Krouse, H. R. Parafiniuk, J. Nowak, J. Halas, S., Millimeter scale variations in the isotopic composition of vein sulphide minerals in the Kupferschiefer deposits, Lubin area, SW Poland, Isotopes in Environmental and Health Studies, 42(4), 2006, 327-333

 50. Szczepanek, M. Pazdur, A. Pawelczyk, S. Bottger, T. Haupt, M. Halas, S. Bednarz, Z. Krapiec, M. Szychowska-Krapiec, E., Hydrogen, carbon and oxygen isotopes in pine and oak tree rings from Southern Poland as climatic indicators in years 1900-2003, Geochronometria, 25(), 2006, 67-76

 51. Halas, S., Double-vacuum crucible for temperatures upto 1600 degrees C, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(1), 2006, 31-33

 52. Kovalevych, V. M. Zang, W. L. Peryt, T. M. Khmelevska, O. V. Halas, S. Iwasinska-Budzyk, I. Boult, P. J. Heithersay, P. S., Deposition and chemical composition of Early Cambrian salt in the eastern Officer Basin, South Australia, Australian Journal of Earth Sciences, 53(4), 2006, 577-593

 53. Halas, S. Durakiewicz, T., Physical foundations of the oxide cathodes, Applied Surface Science, 252(18), 2006, 6119-6121

 54. Vokal-Nemec, B. Szaran, J. Trembaczowski, A. Halas, S. Dolenec, T. Lojen, S., Sulphate sources in the Sava and Ljubljanica rivers, Slovenia, inferred from sulphur and oxygen isotope compositions, Aquatic Geochemistry, 12(3), 2006, 199-220

 55. Durakiewicz, T. Sikora, J. Halas, S., Work function variations of incandescent filaments during self- cooling in vacuum, Vacuum, 80(8), 2006, 894-898

 56. Peryt, T. M. Bula, Z. Halas, S. Olszewska, B. Pluta, I. Slodkowska, B., Non-marine evaporites in the Lower Miocene of Upper Silesia (Carpathian Foreland Basin, Poland), Geologica Carpathica, 56(4), 2005, 327-336

 57. Szaran, J. Dudziak, A. Trembaczowski, A. Niezgoda, H. Halas, S., Diurnal variations and vertical distribution of delta C-13, and concentration of atmospheric and soil CO2 in a meadow site, SE Poland, Geological Quarterly, 49(2), 2005, 135-144

 58. Pazdur, A. Korput, S. Fogtman, M. Szczepanek, M. Halas, S. Krapiec, M. Szychowska-Krapiec, E., Carbon-13 in alpha-cellulose of oak latewood (Jedrzejow, Southern Poland) during the Maunder Minimum, Geological Quarterly, 49(2), 2005, 165-171

 59. Peryt, T. M. Halas, S. Kovalevych, V. M. Petrychenko, O. Y. Dzhinoridze, N. M., The sulphur and oxygen isotopic composition of Lower Cambrian anhydrites in East Siberia, Geological Quarterly, 49(2), 2005, 235-241

 60. Halas, S. Chlebowski, R., Unique siderite occurrence in Baltic Sea: a clue to siderite- water oxygen isotope fractionation at low temperatures, Geological Quarterly, 48(4), 2004, 317-322

 61. Halas, S. Szaran, J., Use of Cu2O-NaPO3 mixtures for SO2 extraction from BaSO4 for sulfur isotope analysis, Isotopes in Environmental and Health Studies, 40(3), 2004, 229-231

 62. Pawelczyk, S. Pazdur, A. Halas, S., Stable carbon isotopic composition of tree rings from a pine tree from Augustow Wilderness, Poland, as a temperature and local environment conditions indicator, Isotopes in Environmental and Health Studies, 40(2), 2004, 145-154

 63. Halas, S. Durakiewicz, T. Mackiewicz, P., Temperature-dependent work function shifts of hydrogenated/deuteriated palladium: a new theoretical explanation, Surface Science, 555(1-3), 2004, 43-50

 64. Halas, S. Mackiewicz, P. Durakiewicz, T., Switching regulator of filament temperature for thermal ionization sources, Vacuum, 73(2), 2004, 291-295

 65. Halas, S., Ionization potential of large metallic clusters: explanation for the electrostatic paradox, Chemical Physics Letters, 370(1-2), 2003, 300-301

 66. Rajchel, L. Rajchel, J. Szaran, J. Halas, S., Sulfur isotopic composition of H2S and SO42- from mineral springs in the 4 Polish Carpathians, Isotopes in Environmental and Health Studies, 38(4), 2002, 277-284

 67. Peryt, T. M. Szaran, J. Jasionowski, M. Halas, S. Peryt, D. Poberezhskyy, A. Karoli, S. Wojtowicz, A., S and O isotope composition of the Badenian (Middle Miocene) sulphates in the Carpathian Foredeep, Geologica Carpathica, 53(6), 2002, 391-398

 68. Kovalevych, V. M. Peryt, T. M. Carmona, V. Sydor, D. V. Vovnyuk, S. V. Halas, S., Evolution of Permian seawater: evidence from fluid inclusions in halite, Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen, 178(1), 2002, 27-62

 69. Halas, S. Durakiewicz, T., Temperature dependence of the surface energy of mercury from 0 to 250 degrees C, Journal of Physics-Condensed Matter, 14(47), 2002, L735-L737

 70. Han, L. Tanweer, A. Szaran, J. Halas, S., A modified technique for the preparation of SO2 from sulphates and sulphides for sulphur isotope analyses, Isotopes in Environmental and Health Studies, 38(3), 2002, 177-183

 71. Halas, S. Durakiewicz, T. Joyce, J. J., Surface energy calculation - metals with 1 and 2 delocalized electrons per atom, Chemical Physics, 278(2-3), 2002, 111-117

 72. Kovalevych, V. Peryt, T. M. Beer, W. Geluk, M. Halas, S., Geochemistry of Early Triassic seawater as indicated by study of the Rot halite in the Netherlands, Germany, and Poland, Chemical Geology, 182(2-4), 2002, 549-563

 73. Halas, S. Wojtowicz, A. Nowak, J. Durakiewicz, T., Temperature controller for thermal ionization mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 16(1), 2002, 77-80

 74. Pawlyta, J. Pazdur, A. Goslar, T. Halas, S., Influence of the bomb-produced C-14 on the radiocarbon concentration in the youngest sediments of Lake Gosciaz, Central Poland, Radiocarbon, 43(2B), 2001, 831-841

 75. Halas, S. Szaran, J., Improved thermal decomposition of sulfates to SO2 and mass spectrometric determination of delta S-34 of IAEA SO-5, IAEA SO-6 and NBS-127 sulfate standards, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 15(17), 2001, 1618-1620

 76. Durakiewicz, T. Halas, S. Arko, A. Joyce, J. J. Moore, D. P., Electronic work-function calculations of polycrystalline metal surfaces revisited, Physical Review B, 6404(4), 2001, art. no.-045101

 77. Durakiewicz, T. Halas, S., Calculation of ionization potential of small yttrium and lanthanide metal clusters, Chemical Physics Letters, 341(1-2), 2001, 195-200

 78. Durakiewicz, T. Arko, A. J. Joyce, J. J. Moore, D. P. Halas, S., Thermal work function shifts for polycrystalline metal surfaces, Surface Science, 478(1-2), 2001, 72-82

 79. Halas, S. Szaran, J. Niezgoda, H., Reply to the Comment by M. P. Verma on "Experimental determination of carbon isotope equilibrium fractionation between dissolved carbonate and carbon dioxide", Geochimica Et Cosmochimica Acta, 64(3), 2000, 575-577

 80. Dudek, K. Bukowski, K. Wojtowicz, A. Durakiewicz, T. Halas, S., Ar/Ar dating of hornblende samples from Carpathian igneous rocks, Geologica Carpathica, 50(), 1999, 93-94

 81. Halas, S. Szaran, J., Low-temperature thermal decomposition of sulfates to SO2 for on-line S-34/S-32 analysis, Analytical Chemistry, 71(15), 1999, 3254-3257

 82. Durakiewicz, T. Halas, S., Thermal relaxation of hot filaments, Journal of Vacuum Science & Technology a-Vacuum Surfaces and Films, 17(3), 1999, 1071-1074

 83. Halas, S. Durakiewicz, T., Apparatus for DSC analysis of milligram samples, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 55(2), 1999, 565-568

 84. Halas, S. Durakiewicz, T., Filament temperature stabilizer for a thermal ionization mass spectrometer, International Journal of Mass Spectrometry, 181(), 1998, 167-171

 85. Halas, S. Durakiewicz, T., Work functions of elements expressed in terms of the Fermi energy and the density of free electrons, Journal of Physics-Condensed Matter, 10(48), 1998, 10815-10826

 86. Durakiewicz, T. Halas, S., Cooling of an incandescent filament by thermionic emission, International Journal of Mass Spectrometry, 177(2-3), 1998, 155-161

 87. Halas, S. Szaran, J. Niezgoda, H., Reply to the comment by P.M. Lesniak on "Experimental determination of carbon isotope equilibrium fractionation between dissolved carbonate and carbon dioxide", Geochimica Et Cosmochimica Acta, 62(12), 1998, 2198-2198

 88. Halas, S. Durakiewicz, T., Temperature distribution along a metal filament heated in vacuum by DC current, Vacuum, 49(4), 1998, 331-336

 89. Durakiewicz, T. Halas, S., Computation of time-dependent temperature distribution along a filament heated in vacuo by electric pulses, Journal of Vacuum Science & Technology a-Vacuum Surfaces and Films, 16(1), 1998, 194-199

 90. Halas, S. Trembaczowski, A. Soltyk, W., Application of isotopic analyses to study the influence of exploitation of brown coal on the pollution of groundwater, Isotopes in Environmental and Health Studies, 33(3), 1997, 315-326

 91. Halas, S. Szaran, J. Niezgoda, H., Experimental determination of carbon isotope equilibrium fractionation between dissolved carbonate and carbon dioxide, Geochimica Et Cosmochimica Acta, 61(13), 1997, 2691-2695

 92. Dudziak, A. Halas, S., Diurnal cycle of carbon isotope ratio in soil CO2 in various ecosystems, Plant and Soil, 183(2), 1996, 291-299

 93. Halas, S. Jasinska, B., Platinized magnesium as reducing agent for hydrogen isotope analysis, Isotopes in Environmental and Health Studies, 32(1), 1996, 105-109

 94. Dudziak, A. Halas, S., Influence of freezing and thawing on the carbon isotope composition in soil CO2, Geoderma, 69(3-4), 1996, 209-216


[ powrót do pełnej listy pracowników ]