lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Wojciech Grudziński

dr Wojciech Grudziński

Zakład

Zakład Biofizyki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

pokój: 213
telefon: (081) 537-62-50
e-mail: wojciech.grudzinski@umcs.pl
strona www: http://tytan.umcs.lublin.pl/users/grudzio/

W IF UMCS od roku:

1995

Specjalność naukowa:

fizyka, biofizyka

Funkcje pełnione w IF UMCS:

2006 - 2008 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

Zainteresowania naukowe:

- badania spektroskopowe elementów układu fotosyntetycznego;
- wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie danych;

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

Wykształcenie:
Doktorat w zakresie nauk fizycznych, w dziedzinie
biofizyki (2003), promotor prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, temat
rozprawy: „Badania mechanizmów fizycznych związanych z przekazywaniem oraz
rozpraszaniem energii wzbudzenia w fotosyntetycznych kompleksach antenowych”, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Magisterium z fizyki - specjalności: fizyka
doświadczalna i fizyka komputerowa (1995), promotor: prof. dr hab. Juliusz
Sielanko, praca: „Sterowany komputerowo integrator małych prądów jonowych
cyklotronu C-48”, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zatrudnienie:    
Adiunkt (od 2004 - nadal) w Zakładzie Biofizyki
- Badania rozdzielonej czasowo fluorescencji układów biologicznych prowadzone w ramach półrocznego stażu w Center for Fluorescence Spectroscopy, Baltimore, USA

Asystent (od 1995 - 2004) w Zakładzie Biofizyki
- Badania zmian organizacji i struktury białka antenowego Fotosystemu II (LHCII) indukowane termicznie i świetlnie oraz ich wpływ na transport i rozpraszanie energii wzbudzenia;
- Analiza występowania form izomerycznych karotenoidów, ich światło-zależnej izomeryzacji i wpływu na regulację przekazywania energii wzbudzenia w LHCII;
 - Badania nad wydajnością przekazywania energii wzbudzenia z barwników karotenoidowych wiolaksantyny, luteiny i neoksantyny na chlorofil a w LHCII.

Asystent stażysta (1994÷1995) w Zakładzie Fizyki Jonów i Implantacji
- układy sterowania aparaturą pomiarową i akwizycja danych w eksperymencie naukowym.

Działalność dydaktyczna:
1995/96 – 2004/05    Pracownia Specjalistyczna Biofizyki    (LB, IV fizyka doświadczalna i stosowana)
2003/04 – 2006/07    Budowa sieci komputerowych    (LB, IV, V fizyka komputerowa)
1995/96 – 2000/01    Fizyka        (KW, I rok chemia zaoczna)
1995/96 – 2006/07    I Pracownia Fizyczna     (LB, I, II chemia zaoczna, I chemia informatyczna,  I ochrona środowiska, I chemia kosmetyków);
1995/96 – 2002/03    Wstęp do użytkowania komputerów    (LB, I, II fizyka dzienna i zaoczna, socjologia)

Kariera zawodowa - praktyka:

Staże naukowe:
- Center for Fluorescence Spectroscopy, Department of Biochemistry and Molecular Biology, School of Medicine,
University of Maryland, 9.02.2004 ÷5.08.2004, Baltimore, USA
- University of California 11÷18 I 2002r., Santa Cruz, USA
- School of Biological Researches, University of Liverpool,16÷30 IV 1998 Wielka Brytania

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
od 2002 członek zarządu Oddziału Lubelskiego PTBF (2002-2005: sekretarz, od 2005 skarbnik)

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Zainteresowania i pasje:

- jeżdżę rowerem w szerokim zakresie temperatur;
- sezon pływacki mam niemal równie długi;
- znam współczesną polską scenę kabaretową i gorąco kibicuje lubelskim grupom (uwielbiam zabawę językiem - gra słów daje mi dużo satysfakcji;);
- lubię fotografować i komponować zdjęcia, których obiektem są nie tylko piękne kobiety.

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. M. Kulma,M. Hereć,W. Grudziński,G. Anderluh,W. I. Gruszecki,K. Kwiatkowska,A. Sobota, Sphingomyelin-rich domains are sites of lysenin oligomerization: Implications for raft studies, Biochimica et Biophysica Acta -Biomembranes, 1798(), 2010, 471-481

 2. W. I. Gruszecki,R. Luchowski,M. Zubik,W. Grudziński,E. Janik,M. Gospodarek,J. Goc,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Blue-light-controlled photoprotection in plants at the level of the photosynthetic antenna complex LHCII, Journal of Plant Physiology, 167(), 2010, 69-73

 3. W. I. Gruszecki,M. Zubik,R. Luchowski,E. Janik,W. Grudziński,M. Gospodarek,J. Goc,L. Fiedor,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Photoprotective role of the xanthophyll cycle studied by means of modeling of xanthophyll-LHCII interactions, Chemical Physics, 373(), 2010, 122-128

 4. W. I. Gruszecki, M. Gospodarek, W. Grudziński, R. Mazur, K. Gieczewska, M. Garstka, Light-induced Change of Configuration of the LHCII-Bound Xanthophyll (Tentatively Assigned to Violaxanthin): A Resonance Raman Study, Jorunal Physics Chemistry B, 113(), 2009, 2506-2512

 5. W. I. Gruszecki, E. Janik, R. Luchowski, P. Kernen, W. Grudziński, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, Supramolecular Organization of the Main Photosynthetic Antenna Complex LHCII: A Monomolecular Layer Study, Langmuir, 25(), 2009, 9384–9391

 6. Janik, E. Grudziński, W. Gruszecki, W. Krupa, Z., The xanthophyll cycle pigments in Secale cereale leaves under combined Cd and high light stress conditions, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 90(), 2008, 47-52

 7. Gruszecki, W. Janik, E. Grudzinski, W. Kernen, P. Gospodarek, M. Maksymiec, W. Krupa, Z., Specific molecular aggregation of photosynthetic pigment-protein complex LHCII, Single Molecule Spectroscopy and Imaging - Proceedings of SPI, (), 2008, 6862, 68620W-1-8

 8. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Gospodarek, M. Patyra, M. Maksymiec, W., Xanthophyll-induced aggregation of LHCII as a switch between light-harvesting and energy dissipation systems, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1757(11), 2006, 1504-1511

 9. Tsvetkova, T. Angelov, O. Sendova-Vassileva, M. Dimova-Malinovska, D. Bischoff, L. Adriaenssens, G. J. Grudzinski, W. Zuk, J., Structural and optical properties modification of a-SiC : H by Ga+ ion implantation, Vacuum, 70(2-3), 2003, 467-470

 10. Grudzinski, W. Krupa, Z. Garstka, M. Maksymiec, W. Swartz, T. E. Gruszecki, W. I., Conformational rearrangements in light-harvesting complex II accompanying light-induced chlorophyll a fluorescence quenching, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1554(1-2), 2002, 108-117

 11. Grudzinski, W. Matula, M. Sielewiesiuk, J. Kernen, P. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Effect of 13-cis violaxanthin on organization of light harvesting complex II in monomolecular layers, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1503(3), 2001, 291-302

 12. Sujak, A. Gabrielska, J. Grudzinski, W. Borc, R. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Lutein and zeaxanthin as protectors of lipid membranes against oxidative damage: The structural aspects, Archives of Biochemistry and Biophysics, 371(2), 1999, 301-307

 13. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z., Light-induced excitation quenching and structural transition in light-harvesting complex II, Photosynthesis Research, 59(2-3), 1999, 175-185

 14. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Banaszek-Glos, A. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z. Sielewiesiuk, J., Xanthophyll pigments in light-harvesting complex II in monomolecular layers: localisation, energy transfer and orientation, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1412(2), 1999, 173-183


[ powrót do pełnej listy pracowników ]