lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Leszek Wójcik

dr hab. Leszek Wójcik

Zakład

Zakład Fizyki Molekularnej

Stanowisko:

profesor Emeritus

Kontakt:

pokój: 502, 501
telefon: (081) 537-61-25, (081) 537-55-68
e-mail: leszek.wojcik@umcs.pl

Specjalność naukowa:

fizyka, spektrometria mas

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. L. Wójcik, A. Markowski, High pressure investigations of positive ion molecule reactions in a mixture of H2S and CH4, Vacuum, 83(), 2009, 173-177

 2. L. Wójcik, K. Bederski, K. Głuch, A. Markowski, A. Smolira, J. Cytawa, In memoriam: Prof. Dr. Hab. Leszek Michalak (1956-2008), Vacuum, 83(), 2009, 1-2

 3. A. Markowski, L. Wójcik, A. Gruszecka, Ion-molecule reactions in mixtures of ethane with carbon tetrafluoride, Vacuum, 83(), 2009, 178-181

 4. Wójcik, L. Markowski, A., Ion-molecule reactions in mixtures of hydrogen sulfide with methane, Kazimierz Dolny, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 119

 5. Wójcik, L. Markowski, A. Gruszecka, A., Mass spectrometric study of ion-molecule reactions in ethane and carbon tetrafluoride mixtures,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 120

 6. Wójcik, L. Markowski, A., Wspomnienie o Profesorze Leszku Michalaku, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, O-02

 7. Markowski, A. Wójcik, L., Influence of repeller potential on ion-molecule reactions in methane and carbon tetrafluoride mixtures, Vacuum, 82(), 2008, 1079-1082

 8. Markowski, A. Wójcik, L., Badanie wpływu zmian potencjału repelera na reakcje jonowo-molekularnych w mieszaninach CF4 z C2H6, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, P-05

 9. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, A. Wójcik, L., Masowo-spektrometryczne badania desorpcji laserowej klasterów węgla, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, O-15

 10. Wojcik, L. Markowski, A., High-pressure mass spectrometric investigations of ion-molecule reactions in hydrogen sulfide and ammonia mixtures, Vacuum, 81(10), 2007, 1393-1397

 11. Wojcik, L. Markowski, A., Ion-molecule reactions in mixtures of methane with carbon tetrafluoride, Vacuum, 81(10), 2007, 1389-1392

 12. Wojcik, L. Markowski, A., Ion-molecule reaction in pure H2S, Vacuum, 78(2-4), 2005, 193-197

 13. Wojcik, L. Markowski, A., Mass spectrometric study of ion/molecule reaction in methane and ammonia mixtures, Vacuum, 78(2-4), 2005, 235-240

 14. Wojcik, L. Markowski, A., High pressure mass spectrometric study of ion/molecule reactions in the carbon dioxide-methane mixtures, Vacuum, 70(2-3), 2003, 391-395

 15. Bederski, K. Wojcik, L., High pressure investigations of positive ion/molecule reactions in pure sulfur hexafluoride and in a mixture of sulfur hexafluoride and argon, International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 154(3), 1996, 145-153

 16. Wojcik, L. Bederski, K., Determination of the ion transmission coefficient for a mass spectrometer with a quadrupole ion analyzer, International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 153(2-3), 1996, 139-144


[ powrót do pełnej listy pracowników ]