lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Anna Smolira

dr Anna Smolira

Zakład

Zakład Spektrometrii Mas

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

pokój: 511, 501
telefon: (081) 537-61-30, (081) 537-55-68
e-mail: abajuk@telelab.umcs.lublin.pl

Specjalność naukowa:

fizyka

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. J. Wessely-Szponder,B. Majer-Dziedzic,A. Smolira, Analysis of antimicrobial peptides from porcine neutrophils, Journal of Microbiological Methods, 83(), 2010, 8 -12

 2. A. Smolira, M. Smolira, M. Szymańska-Chargot, A. Gruszecka, Computer simulation of bovine insulin clusters ions formation in the MALDI method, Polish Journal of Environmental Studies, 18(), 2009, 3B 337-340

 3. M. Szymańska-Chargot, A. Gruszecka, A. Smolira, K. Bederski, K. Głuch, J. Cytawa, L. Michalak, Formation of nanoparticles and nanorods via UV irradiation of AgNO3 solutions, Journal of Alloys and Compounnds, 486(), 2009, 66-69

 4. L. Wójcik, K. Bederski, K. Głuch, A. Markowski, A. Smolira, J. Cytawa, In memoriam: Prof. Dr. Hab. Leszek Michalak (1956-2008), Vacuum, 83(), 2009, 1-2

 5. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, A. Cytawa, J. Michalak, L., Role of the support material on laser desorption/ ionization mass spectra, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 22(), 2008, 925-929

 6. Szymańska-Chargot, M. Gruszecka, A. Smolira, A. Michalak, L., Mass-spectrometric investigations of the synthesis of silver nanoparticles via electrolysis, Vacuum, 82(), 2008, 1088-1093

 7. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, A. Michalak, L., Laser desorption /ionization of carbon clusters, Vacuum, 82(), 2008, 1083-1087

 8. Szymańska-Chargot, M. Gruszecka, A. Smolira, A. Cytawa, J. Michalak, L., Mass spectrometric investigations of the synthesis of silver nanoparticles via UV irradiation of AgNO3 solutions,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 116

 9. Smolira, A. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, M. Michalak, L., Investigations of chicken egg white by matrix-assisted laser desorption/ionization,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 110

 10. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, A. Cytawa, J. Głuch, K. Michalak, L., Fragmentation of carbon nanoparticles in LD method,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 78

 11. Smolira, M. Smolira, A. Cytawa, J. Michalak, L., Some aspect of the resolution of TOF mass spectrometer,Kazimierz Dolny, Poland, Abstracts of VII–th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2008, (), 2008, 111

 12. Szymańska-Chargot, M. Gruszecka, A. Smolira, A. Cytawa, J. Michalak, L., Powstawanie klasterów srebra w procesie laserowej desorpcji/jonizacji różnych związków srebra, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, O-34

 13. Smolira, A. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Michalak, L., Masowo-spektrometryczne badania olejów roślinnych metodą MALDI, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, P- 06

 14. Gruszecka, A. Szymańska-Chargot, M. Smolira, A. Wójcik, L., Masowo-spektrometryczne badania desorpcji laserowej klasterów węgla, Janów Lubelski, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego, VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, (), 2008, O-15

 15. Smolira, A. Szymanska, M. Jartych, E. Calka, A. Michalak, L., Structural transformations in graphite induced by magneto- mechanical-milling in hydrogen atmosphere, Journal of Alloys and Compounds, 402(1-2), 2005, 256-262

 16. Jartych, E. Calka, A. Smolira, A. Michalak, L., Hydrogen-induced phase transformations in nanostructured graphite made by controlled ball milling, Vacuum, 78(2-4), 2005, 347-351

 17. Smolira, A. Ptasinska, S. Smolira, M. Michalak, L., Matrix-assisted laser desorption/ionization detection of hemoglobin from long-stored samples of human blood, Vacuum, 78(2-4), 2005, 655-660


[ powrót do pełnej listy pracowników ]